Bài viết Văn phòng chủ tịch nước là gì? Nhiệm vụ, tổ chức của văn phòng chủ tịch nước? thuộc chủ đề về Tìm Địa Điểm thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh.Vn tìm hiểu Văn phòng chủ tịch nước là gì? Nhiệm vụ, tổ chức của văn phòng chủ tịch nước? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Văn phòng chủ tịch nước là gì? Nhiệm vụ, tổ chức của văn phòng chủ tịch nước?”

Đánh giá về Văn phòng chủ tịch nước là gì? Nhiệm vụ, tổ chức của văn phòng chủ tịch nước?


Xem nhanh
Văn phòng Chủ tịch nước cần làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng cán bộ | Truyền Hình Nhân Dân
Website: https://nhandantv.vn
Xem Tin Tức hấp dẫn, Tổng Hợp Video Mới nhất về #thoitiet - Tin Thế Giới mới nhất đang diễn ra trong thời gian qua trên kênh truyền hình nhân dân - Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ cập nhật đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
Đăng Ký Xem Video #tintuc Miễn Phí: http://goo.gl/dVkSzA
1. Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay : https://bit.ly/2sNoeGo
2. Bản Tin Sáng : https://bit.ly/2tAM882
3. Bản Tin Trưa : https://bit.ly/2N2HHJJ
4. Bản Tin Tối : https://bit.ly/35yEjwX

Văn phòng Chủ tịch nước là gì? Nhiệm vụ của văn phòng Chủ tịch nước? Tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước? Thực trạng hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước trong năm 2020?

Mỗi cơ quan chuyên môn được ra đời luôn gắn liền với một chủ thể nhất định, giữa các chủ thể có mối quan hệ mật thiết trong quy trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, hoặc cũng có khả năng, sự phát triển và hoạt động tốt của cơ quan này dựa trên sự hoạt động và phát triển của cơ quan khác, điển hình là văn phòng Chủ tịch nước.

Cơ sở pháp lý:

– quyết liệt 585-QĐ/CTN quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng chủ tịch nước.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Văn phòng Chủ tịch nước là gì?
  • 2 2. Nhiệm vụ của văn phòng Chủ tịch nước:
  • 3 3. Tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước:
  • 4 4. Thực trạng vận hành của Văn phòng Chủ tịch nước trong năm 2020:

1. Văn phòng Chủ tịch nước là gì?

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước ủy nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ.

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước; có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Văn phòng Chủ tịch nước trong Tiếng anh là “Office of the President”.

2. Nhiệm vụ của văn phòng Chủ tịch nước:

– Tổ chức thống kê, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

– Phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các bộ phận của Quốc hội tham mưu, đáp ứng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lập pháp.

Xem thêm: Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và các cơ quan nhà nước ở trung ương

– Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ phận của Chính phủ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành pháp.

– Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tham mưu, đáp ứng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

– Phối hợp với các bộ phận chức năng thống kê, tham mưu, đáp ứng Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

– Phối hợp với các bộ phận Trung ương và địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu, đáp ứng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về các vận hành đối nội; đi công tác địa phương; công tác thi đua, khen thưởng.

– Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đáp ứng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về các hoạt động đối ngoại, đi công tác nước ngoài.

– Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban của Đảng tham mưu, đáp ứng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ công tác đảng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

– Tổ chức đáp ứng Chủ tịch nước thực hiện Quy chế phối hợp công tác với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

– Tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước.

Xem thêm: Chủ tịch nước là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước như thế nào?

– Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức đáp ứng chương trình, kế hoạch công tác của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

– Tham mưu, đáp ứng Chủ tịch nước ban hành Lệnh, quyết định, kiểm tra, giám sát thực hiện Lệnh, quyết liệt theo quy định của pháp luật; tổ chức công bố và chịu trách nhiệm thi hành Lệnh, quyết liệt của Chủ tịch nước.

– Tổ chức và quản lý công tác thông tin, thống kê khoa học, đề án, dự án; bảo đảm thông tin LH phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

– Bảo đảm các khó khăn về vật chất, kỹ thuật đáp ứng hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước; quản lý tài chính, của cải/tài sản theo quy định của Nhà nước.

– Quản lý tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động theo quy định của Đảng và Nhà nước.

– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước:

Văn phòng Chủ tịch nước bao gồm Chủ nhiệm (Chairman/Chairwoman of the Office of the President) , các Phó Chủ nhiệm Văn phòng (Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President) ;Trợ lý, Thư ký của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và các vụ:

– Vụ Pháp luật;

Xem thêm: Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với các cơ quan nhà nước ở trung ương

– Vụ Tổng hợp;

– Vụ Đối ngoại;

– Vụ Thi đua – Khen thưởng;

– Vụ Tổ chức – Hành chính;

– Vụ Quản trị – Tài vụ;

– Vụ Quốc phòng – An ninh.

Việc thành lập hoặc bãi bỏ các vụ, đơn vị; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, đơn vị do Chủ nhiệm Văn phòng quyết liệt sau khi trình xin phép ý kiến Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Trợ lý, Thư ký giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước do Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước quyết định theo quy định.

Chủ tịch nước ký bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước, Trợ lý Phó Chủ tịch nước theo quy định.

Sau khi Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đồng ý, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước quyết định phân công và bổ nhiệm cán bộ, công chức đảm nhiệm Thư ký Chủ tịch nước, Thư ký Phó Chủ tịch nước.

Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và cấp tương đương do Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hiện nay là Ông Lê Khánh Hải.

Hai phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước là Bà Phan Thị Kim Oanh và Ông Phạm Thanh Hà.

– Biên chế:

Biên chế của Văn phòng Chủ tịch nước được xác định theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan. Căn cứ vào tình hình thực tế, Văn phòng Chủ tịch nước xây dựng biên chế trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Để hỗ trợ công tác thống kê tham mưu, Văn phòng Chủ tịch nước được lập các nhóm chuyên gia, cộng tác viên (gồm cán bộ, công chức thuộc các bộ phận, tổ chức, kể cả cán bộ, công chức đã nghỉ hưu) làm nhiệm vụ cố vấn, tư vấn. Chế độ làm việc và thù lao đối với nhóm chuyên gia, cộng tác viên do Chủ nhiệm Văn phòng quy định.

– Nguyên tắc và chế độ làm việc

Văn phòng Chủ tịch nước làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp chế độ Thủ trưởng và chế độ chuyên viên.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là người đứng đầu Văn phòng Chủ tịch nước, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước về mọi mặt công tác của Văn phòng.

Các Phó Chủ nhiệm Văn phòng giúp Chủ nhiệm Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ nhiệm Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước về nhiệm vụ được phân công.

Trợ lý, Thư ký của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trực tiếp nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả công việc trước Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước về hành chính trong việc thực hiện các nội quy, quy định của Văn phòng Chủ tịch nước và các quy định của Đảng, Nhà nước.

✅ Mọi người cũng xem : nước lau giày plac mua ở đâu

4. Thực trạng hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước trong năm 2020:

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng đã  làm tốt công tác tư tưởng chính trị đối với cán bộ, công chức và người lao động; triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thời gian tới Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê, tham mưu, đáp ứng; đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, trao đổi thông tin, nhiều kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

và cạnh đó, cần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển công nghệ thông tin, hiện đại hóa công sở; chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động; tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện hệ trọng của đất nước trong năm 2021.

Cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước tự hào có những đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Năm 2020 có nhiều biến động, nhưng cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, duy trì và cải thiện chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng. Điều này chứng tỏ, vai trò của văn phòng chủ tịch nước ngày càng được tỏ rõ và phát huy hết tiềm năng.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.212 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Chủ tịch nước là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước như thế nào? Mối liên hệ giữa Chủ tịch nước và các bộ phận khác?

Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và các bộ phận nhà nước ở trung ương. Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 9 điểm.

Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với các cơ quan nhà nước ở trung ương. Bài tập học kỳ Luật Hiến pháp 8 điểm.

quyết định 948/2012/QĐ-CTN quy định về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ.

quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành.

Đất trồng cây lâu năm là gì?Thời hạn dùng đất trồng cây lâu năm? Thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm khi hết hạn dùng?    

Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Những trường hợp không phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Trợ cấp BHXH một lần là gì? Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Đua xe trái phép là gì? thuật ngữ tiếng Anh? Đua xe trái phép bị phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt khi xử lý hành chính? Xử lý hình sự hành vi đua xe trái phép khi nào?

Rác thải nhựa là gì? Nguồn gốc của rác thải nhựa? nguyên nhân gây ô nhiễm rác thải nhựa? Biện pháp khắc phục ô nhiễm rác thải nhựa?

Chất thải rắn là gì? Phân loại chất thải rắn? Phân loại chất thải rắn sinh hoạt? Xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định như thế nào?

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính là gì? giấy tờ xử phạt vi phạm hành chính có tên được dịch sang tiếng Anh là gì? hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì? quá trình, giấy tờ xử phạt vi phạm hành chính đúng pháp luật?

Trái phiếu Chính phủ là gì? Mua trái phiếu Chính phủ và xem lãi suất trái phiếu CP ở đâu?

Luận văn là gì? Luận văn được dịch với tên trong tiếng Anh là gì? Hướng dẫn cách trình bày luận văn ấn tượng?

Môi trường học tập là gì? Môi trường học tập với tên trong tiếng Anh là gì? Đặc điểm của môi trường học tập? Vai trò của môi trường học tập?

Chứng từ thông tin ngân hàng là gì? Chứng từ thông tin ngân hàng được dịch với tên tiếng Anh là gì? Nội dung của chứng từ thông tin ngân hàng? Ý nghĩa của chứng từ thông tin ngân hàng?

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là gì? Phiếu đăng ký dự tuyển viên chứcđể làm gì? Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức? Hướng dẫn ghi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức?

Tự nguyện là gì? Biểu hiện của tự nguyện? Ý nghĩa và ví dụ về tự nguyện?

Khái quát về bảo hiểm y tế? Mua bảo hiểm y tế trước khi sinh bao lâu để được dùng?

Mẫu kết luận kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết luận kiểm định môi trường? Hướng dẫn sử dụng mẫu kết luận kiểm định môi trường? Quy định của pháp luật về kiểm định môi trường?

Mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5) là gì? Mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5)? Hướng dẫn dùng mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5)? Quy định của pháp luật về cấp giấy phép mang vũ khí?

Mẫu quyết liệt chỉ định thầu mua thiết bị là gì? Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị? Hướng dẫn dùng mẫu quyết liệt chỉ định thầu mua thiết bị? Quy định của pháp luật về chỉ định thầu mua thiết bị?

Hạnh phúc gia đình là gì? Nền tảng một gia đình hạnh phúc?

quyết liệt hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền là gì? Mẫu quyết liệt hoãn thi hành quyết định phạt tiền? Hướng dẫn mẫu quyết định hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền?

quyết định gia hạn thời hạn ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính là gì? Mẫu quyết liệt gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Hướng dẫn mẫu quyết định gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính?Các câu hỏi về văn phòng chủ tịch nước ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê văn phòng chủ tịch nước ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết văn phòng chủ tịch nước ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết văn phòng chủ tịch nước ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết văn phòng chủ tịch nước ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về văn phòng chủ tịch nước ở đâu


Các hình ảnh về văn phòng chủ tịch nước ở đâu đang được Team GiaiDieuXanh Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về văn phòng chủ tịch nước ở đâu tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm nội dung chi tiết về văn phòng chủ tịch nước ở đâu từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: http://giaidieuxanh.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : http://giaidieuxanh.vn/dia-diem/

Give a Comment