Bài viết Thuốc Viagra 50mg thuộc chủ đề về Wiki Whare thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh.Vn tìm hiểu Thuốc Viagra 50mg trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Thuốc Viagra 50mg”

Đánh giá về Thuốc Viagra 50mg


Xem nhanh
VTC14 | THỊ TRƯỞNG PHÁT VIAGRA MIỄN PHÍ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH DÂN LÀNG ĐẺ NHIỀU
Người dân thị trấn Montereau của Pháp sẽ được dùng miễn phí thuốc Viagra bởi thị trưởng thị trấn đã quyết định phát thuốc cho mọi cặp đôi trong làng và cho cả người ngoài làng nếu họ muốn chuyển đến sinh sống tại đây.
--------------------
📢 Tải phần mềm VTC Now trên iOS và Android để tiện theo dõi các thông tin hữu ích hàng ngày, hàng giờ
🏷️ http://now.vtc.gov.vn/download.html

 • Chat Zalo
 • Chat Facebook
Nhà thuốc Việt

Hệ thống Nhà Thuốc ViệtSỨC KHỎE CHO GIA ĐÌNH VIỆT

Trang chủ Thông Tin Thuốc

image

chi tiết sản phẩm

Viagra là thu&#7889c gì? – Thu&#7889c Vigara (là m&#7897t bi&#7879t d&#432&#7907c n&#7893i ti&#7871ng v&#7899i ch&#7913c n&#259ng &#273i&#7873u tr&#7883 r&#7889i lo&#7841n c&#432&#417ng d&#432&#417ng và r&#7889i lo&#7841n xu&#7845t tinh nên còn g&#7885i là thu&#7889c c&#432&#7901ng d&#432&#417ng, thu&#7889c t&#259ng c&#432&#7901ng sinh lý nam gi&#7899i… &#273ây chính là bi&#7879t d&#432&#7907c g&#7889c c&#7911a ho&#7841t ch&#7845t sildenafil có th&#7875 &#7913c ch&#7871 m&#7897t enzyme thúc &#273&#7849y s&#7921 thoái hóa cGMP, &#273i&#7873u hòa l&#432u l&#432&#7907ng máu trong d&#432&#417ng v&#7853t. D&#7841ng bào ch&#7871 c&#7911a thu&#7889c này là viên nén bao phim. 

1. Thành ph&#7847n c&#7911a thu&#7889c Viagra 50mg:  

Thành ph&#7847n chính có trong thu&#7889c Viagra 50mg c&#7843i thi&#7879n sinh lý phái m&#7841nh là Sildenafil Citrate có tác d&#7909ng nâng cao hàm l&#432&#7907ng men Gmpc giúp các quý ông t&#259ng c&#7843m giác h&#432ng ph&#7845n và kéo dài th&#7901i gian khi quan h&#7879.

mặt khác trong  thu&#7889c viagra 50mg, còn có s&#7921 góp m&#7863t c&#7911a các ho&#7841t ch&#7845t khác nh&#432 Cellulose vi tinh th&#7875, natri croscarmellose, magie stearate, lactose, canxi photphat dibasic khan…

( Thu&#7889c Viagra 50mg – Hình minh h&#7885a)

✅ Mọi người cũng xem : nhà hàng chay của phi nhung ở đâu

2. Thu&#7889c viagra có tác d&#7909ng gì?

R&#7889i lo&#7841n c&#432&#417ng d&#432&#417ng.

3. &#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c Viagra 50mg

Thu&#7889c Viagra &#273&#432&#7907c ch&#7881 &#273&#7883nh sử dụng cho các &#273&#7889i t&#432&#7907ng là nam gi&#7899i, trên 18 tu&#7893i, g&#7863p các v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 sinh lý nh&#432 b&#7879nh r&#7889i lo&#7841n c&#432&#417ng d&#432&#417ng, không gi&#7919 &#273&#432&#7907c tình tr&#7841ng c&#432&#417ng c&#7913ng, xu&#7845t tinh s&#7899m…

Chú ý, m&#7897t s&#7889 tr&#432&#7901ng h&#7907p không &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c viagra này bao g&#7891m:

 • Ng&#432&#7901i d&#432&#7899i 18 tu&#7893i không nên s&#7917 d&#7909ng viagra 50mg b&#7903i vì &#273i&#7873u này có th&#7875 tác &#273&#7897ng &#273&#7871n quá trình hoàn thành c&#417 quan sinh d&#7909c.

 • Ph&#7909 n&#7919 không sử dụng thu&#7889c Viagra.

 • Không sử dụng v&#7899i nh&#7919ng ng&#432&#7901i b&#7883 m&#7851n c&#7843m v&#7899i Sildenafil ho&#7863c b&#7845t c&#7913 thành ph&#7847n nào c&#7911a thu&#7889c.

 • Th&#7853n tr&#7885ng v&#7899i nh&#7919ng ng&#432&#7901i &#273ang s&#7917 d&#7909ng các ki&#7875u thu&#7889c có ch&#7913a nitrat nh&#432 Nitroglycerin, các lo&#7841i thu&#7889c kích thích guanylate cyclase…

4. Li&#7873u dùng Viagra 50mg

Li&#7873u l&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c Viagra 50mg s&#7869 có s&#7921 khác bi&#7871t tùy thu&#7897c theo t&#7915ng &#273&#7889i t&#432&#7907ng nh&#7845t &#273&#7883nh nh&#432 sau:

 • Li&#7873u thông th&#432&#7901ng: Li&#7873u ban &#273&#7847u s&#7917 d&#7909ng 50mg/1 l&#7847n/ngày. Li&#7873u duy trì dao &#273&#7897ng trong kho&#7843ng 25 – 50mg/1 l&#7847n/ngày. Phái m&#7841nh nên s&#7917 d&#7909ng 1 gi&#7901 tr&#432&#7899c khi quan h&#7879 &#273&#7875 d&#7877 dàng có &#273&#432&#7907c khoái c&#7843m trong chuy&#7879n ch&#259n g&#7889i.
 • V&#7899i tr&#432&#7901ng h&#7907p ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng b&#7883 suy th&#7853n n&#7863ng, li&#7873u sử dụng khuy&#7871n cáo kho&#7843ng 25mg/1 l&#7847n/ngày. V&#7899i tr&#432&#7901ng h&#7907p suy th&#7853n nh&#7865 ho&#7863c trung bình thì v&#7851n s&#7917 d&#7909ng li&#7873u th&#432&#7901ng th&#432&#7901ng.
 • V&#7899i b&#7879nh nhân m&#7855c suy gan ch&#7881 nên sử dụng 25mg/1 l&#7847n/ngày, nên dùng tr&#432&#7899c khi quan h&#7879 kho&#7843ng 1 ti&#7871ng.

( Thu&#7889c Viagra là lo&#7841i thu&#7889c h&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 r&#7889i lo&#7841n c&#432&#417ng d&#432&#417ng vô cùng hi&#7879u qu&#7843)

✅ Mọi người cũng xem : bệnh viện gia định ở đâu

5. Cách sử dụng thu&#7889c Viagra

Có th&#7875 sử dụng lúc &#273ói ho&#7863c no.

✅ Mọi người cũng xem : kho của lazada ở đâu

6. Tác d&#7909ng ph&#7909 khi sử dụng thu&#7889c Viagra 50mg

M&#7897t vài tác d&#7909ng ph&#7909 có th&#7875 g&#7863p ph&#7843i khi nam gi&#7899i thu&#7889c Viagra bao g&#7891m:

 • Ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng Viagra x&#7843y ra các tri&#7879u ch&#7913ng &#273au &#273&#7847u, chóng m&#7863t, ù tai, ng&#7841t m&#361i, ch&#7843y n&#432&#7899c m&#361i…
 • B&#7883 &#273au b&#7909ng, &#273au c&#417, &#273au l&#432ng, s&#432ng tay, chân.
 • Th&#432&#7901ng xuyên b&#7883 m&#7845t ng&#7911, r&#7889i lo&#7841n gi&#7845c ng&#7911, c&#417 th&#7875 m&#7879t m&#7887i, th&#7883 l&#7921c suy gi&#7843m.
 • Nam gi&#7899i b&#7883 bu&#7891n nôn, m&#7891 hôi ti&#7871t nhi&#7873u, khó th&#7903 ho&#7863c th&#7853m chí b&#7883 co gi&#7853t.
 • D&#432&#417ng v&#7853t b&#7883 c&#432&#417ng c&#7913ng kéo dài gây ra c&#7843m giác &#273au nh&#7913c, d&#7919 d&#7897i.

Khi th&#7845y xu&#7845t hi&#7879n các &#273&#7863c &#273i&#7875m trên khi dùng thu&#7889c viagra, nam gi&#7899i c&#7847n d&#7915ng vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c và &#273&#7871n ngay các c&#417 s&#7903 y t&#7871 &#273&#7875 ki&#7875m tra.

✅ Mọi người cũng xem : quế ngọc hải quê ở đâu

7. T&#432&#417ng tác thu&#7889c Viagra

Không dùng ho&#7863c th&#7853n tr&#7885ng khi dùng thu&#7889c Viagra v&#7899i thu&#7889c ch&#7913a Nitrates, kích thích GC (Guanylate Cyclase stimulator), và các thu&#7889c huy&#7871t áp nh&#432 thu&#7889c ch&#7865n alpha có công d&#7909ng kéo dài do r&#7911i ro t&#7909t huy&#7871t áp. Do Viagra &#273&#432&#7907c chuy&#7875n hoá qua gan, s&#7921 chuy&#7875n hoá có th&#7875 b&#7883 &#7843nh h&#432&#7903ng b&#7903i thu&#7889c &#7913c ch&#7871 enzyme CYP3A4 nh&#432 m&#7897t vài lo&#7841i thu&#7889c kháng n&#7845m. m&#7897t vài lo&#7841i th&#7921c ph&#7849m công d&#7909ng c&#361ng có th&#7875 t&#432&#417ng tác v&#7899i Viagra. U&#7889ng r&#432&#7907u bia th&#432&#7901ng không làm gi&#7843m &#273&#7841t k&#7871t qu&#7843 t&#7889t c&#7911a thu&#7889c mặc khác s&#7869 th&#7921c hi&#7879n công vi&#7879c c&#432&#417ng c&#7913ng s&#7869 khó kh&#259n h&#417n.Nên tham kh&#7843o thêm ý ki&#7871n D&#432&#7907c s&#297 &#273&#7875 bi&#7871t các thu&#7889c b&#7841n &#273ang s&#7917 d&#7909ng có tác &#273&#7897ng &#273&#7871n Viagra hay không.

8. Không &#273áp &#7913ng v&#7899i thu&#7889c

Ít nh&#7845t 2/3 nam gi&#7899i c&#7843i thi&#7879n hi&#7879n tr&#7841ng c&#432&#417ng c&#7913ng m&#7897t khi s&#7917 d&#7909ng Viagra, tuy v&#7853y không ph&#7843i tr&#432&#7901ng h&#7907p nào c&#361ng gi&#7889ng nh&#432 v&#7853y. n&#7871u nh&#432 sử dụng thu&#7889c Viagra không có &#273&#7841t k&#7871t qu&#7843 t&#7889t, c&#7847n lo&#7841i tr&#7915 các nguyên nhân sinh lý khác nh&#432 thi&#7871u h&#7909t c&#7843m xúc, &#273&#7907i quá lâu, ho&#7863c li&#7873u ch&#432a &#273&#7911. M&#7897t vài lo&#7841i thu&#7889c có th&#7875 gây ra &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n r&#7889i lo&#7841n c&#432&#417ng c&#7913ng, gi&#7843m ham mu&#7889n nh&#432 thu&#7889c tr&#7847m c&#7843m SSRI, thu&#7889c huy&#7871t áp, thu&#7889c kháng histamines, thu&#7889c ch&#7919a ti&#7873n li&#7879t tuy&#7871t, vv.

Tr&#432&#7901ng h&#7907p không &#273áp &#7913ng v&#7899i Viagra có th&#7875 th&#7917 sang các thu&#7889c khác nh&#432 Cialis (tadalafil), Spedra (avanafil), Levitra (vardenafil) – là nh&#7919ng thu&#7889c công vi&#7879c v&#7899i c&#417 ch&#7871 t&#432&#417ng t&#7921 nh&#432 Viagra, ho&#7863c Alprostadil – công vi&#7879c v&#7899i c&#417 ch&#7871 nh&#432 hormone nam thay th&#7871. m&#7897t s&#7889 li&#7879u pháp &#273i&#7873u tr&#7883 thay th&#7871 không s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c bao g&#7891m: b&#417m chân không, li&#7879u pháp tâm lý v&#7899i ng&#432&#7901i có chuyên môn tình d&#7909c c&#7845y d&#432&#417ng v&#7853t, t&#7853p c&#417 t&#7847ng pelvic (pelvic floor muscle exercise).

9. Ch&#7889ng ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a Viagra 50mg

Quá m&#7851n v&#7899i thành ph&#7847n thu&#7889c. &#272ang sử dụng nitrit. 

10. Th&#7853n Tr&#7885ng khi dùng thu&#7889c Viagra 50mg

B&#7879nh nhân có các bi&#7871n d&#7841ng v&#7873 gi&#7843i ph&#7851u d&#432&#417ng v&#7853t, loét &#273&#432&#7901ng tiêu hóa, b&#7879nh tim m&#7841ch (suy tim, HA th&#7845p…), b&#7879nh viêm võng m&#7841c s&#7855c t&#7889 có r&#7889i lo&#7841n v&#7873 gen phosphodiesterase, có b&#7879nh lý d&#7877 gây ra c&#432&#417ng &#273au d&#432&#417ng v&#7853t. Lái xe/v&#7853n hành máy móc. Không dùng cho tr&#7867 em < 18t., ph&#7909 n&#7919.

S&#7843n xu&#7845t b&#7903i: Pfizer Australia Ply Ltd

DNNK: Doanh nghiệp c&#7893 ph&#7847n d&#432&#7907c li&#7879u TW2

S&#272K: VN – 17542 – 13

xin l&#432u ý: &#272ây là thu&#7889c kê &#273&#417n, b&#7879nh nhân không &#273&#432&#7907c t&#7921 ý mua và s&#7917 d&#7909ng mà ph&#7843i tuân theo ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a bác s&#297. Nh&#7919ng thông tin v&#7873 thu&#7889c này ch&#7881 dành cho nhân viên y t&#7871 H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t tham kh&#7843o. Thu&#7889c không &#273&#432&#7907c bán tr&#7921c tuy&#7871n, b&#7879nh nhân mu&#7889n mua xin phép mang theo toa thu&#7889c &#273&#7871n tr&#7921c ti&#7871p Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t &#273&#7875 mua.

sản phẩm tương tự

Website chính th&#7913c c&#7911a H&#7879 Th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t. Hotline: 0985508450, Email: [email protected]

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, TP. HCM &#272T: 08. 39561247

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, TP. HCM

Thông tin trên website ch&#7881 có tính tham kh&#7843o, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c ph&#7843i tuân theo s&#7921 h&#432&#7899ng d&#7851n c&#7911a bác s&#297.

Không t&#7921 áp d&#7909ng các thông tin trên website này &#273&#7875 t&#7921 ch&#7919a b&#7879nh.

thu&#7889c gi&#7843m cân |  Kem s&#7855c ng&#7885c khang  |  thu&#7889c gi&#7843m cân LicCác câu hỏi về thuốc viagra bán ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thuốc viagra bán ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé