Bài viết Thuốc Madopar-250mg thuộc chủ đề về Wiki Whare thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh.Vn tìm hiểu Thuốc Madopar-250mg trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Thuốc Madopar-250mg”

Đánh giá về Thuốc Madopar-250mg


Xem nhanh
Thuốc Levodopa (Madopar) là nhóm thuốc đầu tay được bác sĩ chỉ định cho người bệnh Parkinson. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng Madopar đúng. Để giúp người bệnh dùng thuốc đạt hiệu quả tối ưu và hạn chế tác dụng phụ, video hôm nãy sẽ cung cấp tất cả những lưu ý khi dùng Madopar!
Xem thêm về cách sử dụng thuốc Parkinson hiệu quả trong bài viết sau: https://runtaychan.co/bai-viet/phuong-phap-dieu-tri/6-nhom-thuoc-chinh-trong-dieu-tri-benh-parkinson.html

--------------------------
 Để tìm được tư vấn về bệnh run tay chân, Parkinson, bạn có thể gọi đến số liên hệ: 0904 904 660 hoặc truy cập website: http://runchantay.com/
 Xem chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh Parkinson : https://goo.gl/ppRxvL

1. Ch&#7881 &#273&#7883nh: 

M&#7895i viên Madopar ‘62.5’: Levodopa 50 mg, benserazide HCl 12.5 mg. 

M&#7895i viên Madopar ‘125’:Levodopa 100 mg, benserazide HCl 25 mg. 

M&#7895i viên Madopar ‘250’: Levodopa 200 mg, benserazide HCl 50 mg. 

M&#7895i viên Madopar HBS ‘125’: Levodopa 100 mg, benserazide HCl 25 mg

2. Ch&#7881 &#273&#7883nh &#273i&#7873u tr&#7883

Madapar &#273&#432&#7907c ch&#7881 &#273&#7883nh trong &#273i&#7873u tr&#7883 b&#7879nh Parkinson

Madapar d&#7841ng tan là ch&#7871 ph&#7849m thích h&#7907p cho b&#7879nh nhân b&#7883 ch&#7913ng khó nu&#7889t ho&#7863c b&#7879nh nhân c&#7847n d&#7841ng ch&#7871 ph&#7849m  có tác d&#7909ng kh&#7903i phát hành h&#417n.

3. Cách sử dụng

Nên dùng lúc b&#7909ng &#273ói: Nên u&#7889ng ít nh&#7845t 30 phút tr&#432&#7899c ho&#7863c 1 gi&#7901 sau &#259n. Viên HBS: ng&#432&#7901i có d&#7841ng &#273áp &#7913ng dao &#273&#7897ng (r&#7889i lo&#7841n v&#7853n &#273&#7897ng &#7903 li&#7873u &#273&#7881nh ho&#7863c x&#7845u &#273i &#7903 cu&#7889i li&#7873u-nh&#432 b&#7845t &#273&#7897ng vào ban &#273êm). Viên nén tan: pha trong 1/4 ly n&#432&#7899c (25-50 mL), khu&#7845y tr&#432&#7899c khi u&#7889ng & u&#7889ng trong vòng n&#7917a gi&#7901 sau khi pha, dành cho ng&#432&#7901i khó nu&#7889t/c&#7847n tác d&#7909ng nhénh. Viên nang & HBS: nu&#7889t nguyên viên, không c&#7855n v&#7905 thu&#7889c; viên nén có th&#7875 b&#7867.

4. Ch&#7889ng ch&#7881 &#273&#7883nh

Madopar không &#273&#432&#7907c dùng  cho nh&#7919ng b&#7879nh nhân &#273ã rõ quá m&#7851n v&#7899i levodopa ho&#7863c benserazide.

Madopar không &#273&#432&#7907c ph&#7889i h&#7907p v&#7899i thu&#7889c &#7913c ch&#7871 không ch&#7885n l&#7885c men monoamine oxidase ( MAO ) ho&#7863c ph&#7889i h&#7907p c&#7911a các thu&#7889c &#7913c ch&#7871 ch&#7885n l&#7885c men MOA – A và MAO – B

Madopar không &#273&#432&#7907c dùng cho nh&#7919ng b&#7879nh nhân b&#7883 b&#7879nh n&#7897i ti&#7871t, b&#7879nh gan ho&#7863c th&#7853n m&#7845t bù ( Trù b&#7879nh nhân d&#7841ng l&#7885c th&#7853n ), các r&#7889i lo&#7841n tim m&#7841ch , b&#7879nh tâm th&#7847n v&#7899i bi&#7875u hi&#7879n lo&#7841n thân, ho&#7863c glô- côm góc &#273óng

Madopar không &#273&#432&#7907c sử dụng cho nh&#7919ng b&#7879nh nhân d&#432&#7899i 25 tu&#7893i ( vì s&#7921 phát tri&#7877n c&#7911a h&#7879 x&#432&#417ng ph&#7843i &#273&#432&#7907c hoàn t&#7845t )

Madopar không &#273&#432&#7907c sử dụng cho ph&#7909 n&#7919 có thai ho&#7863c nh&#7919ng ph&#7909 n&#7919 có kh&#7843 n&#259ng mang thai nh&#7919ng không áp d&#7909ng các bi&#7879n pháp tránh thai &#273&#7847y &#273&#7911.

Ph&#7843i ng&#7915ng thu&#7889c ngay n&#7871u mang thai trong th&#7901i gian sử dụng madopar

Quy cách : 30 viên nén

S&#7843n xu&#7845t cho: F.Hoffmann – La Roche Ltd., Basel, Th&#7911y S&#7929

DNNK: VIMEDIMEX BÌNH D&#431&#416NG

S&#7889 &#273&#259ng ký: VN – 16259 – 13

xin phép l&#432u ý: &#272ây là thu&#7889c kê &#273&#417n, b&#7879nh nhân không &#273&#432&#7907c t&#7921 ý mua và s&#7917 d&#7909ng mà ph&#7843i tuân theo ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a bác s&#297. Nh&#7919ng thông tin v&#7873 thu&#7889c này ch&#7881 dành cho nhân viên y t&#7871 H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t tham kh&#7843o. Thu&#7889c không &#273&#432&#7907c bán tr&#7921c tuy&#7871n, b&#7879nh nhân mu&#7889n mua xin phép mang theo toa thu&#7889c &#273&#7871n tr&#7921c ti&#7871p Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t &#273&#7875 mua.Các câu hỏi về thuốc madopar mua ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thuốc madopar mua ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé