Bài viết Thuốc Dermovate Cream thuộc chủ đề về Ở Đâu thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh tìm hiểu Thuốc Dermovate Cream trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Thuốc Dermovate Cream”

Đánh giá về Thuốc Dermovate Cream


Xem nhanh
💊 KHOÁ HỌC DƯỢC SĨ NHÀ THUỐC CHUYÊN NGHIỆP Ofline và Online 💊
♻️ Giảng viên DSĐH Vương Thị Kim Anh : dày dặn Kinh nghiệm trong nghề và phương pháp dậy dễ hiểu , nhiệt tình , tâm huyết
♻️ Giáo trình NGẮN GỌN - DỄ HIỂU - THỰC TẾ
♻️ Phương pháp học : Dễ hiểu - rõ ràng - Dễ áp dụng thực tế
♥️Lịch học: 3 tháng
🔹 Tuần 3 buổi : Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
🔹 Ca sáng : 8h00 - 11h00
Ca chiều : 13h 30 - 17h00
🔹 Ca tối : 19h00 - 22h00
✅ Học Online sẽ được học đi học lại các bài giảng trong 1 năm : chủ động thời gian, học mọi lúc mọi nơi
♥️ Chương Trình khoá học:
👉🏻 Tổng hợp 46 nhóm thuốc ( hơn 500 biệt dược)
👉🏻 Tổng hợp bệnh học và phác đồ điều trị ( 66 bệnh cơ bản)
👉🏻 Cách tư vấn kê đơn hiện quả
👉🏻 Dược sĩ và cách tình huống tại nhà thuốc (100 tình huống)
👉🏻Kỹ năng tư vấn- xử lý tình huống
👉🏻 Định hướng nghề nghiệp
👉🏻 Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học
👉🏻 Hỗ trợ làm báo cáo thực tập tốt nghiệp
👉🏻 Hỗ trợ làm CCHN và set up nhà thuốc
👉🏻 Đồng hành với học viên xuyên suốt trong quá trình học tập - làm việc và kinh doanh
Để đảm bảo đầu ra các bạn học viên chắc kiến thức, kỹ năng tốt Dược sĩ Kim Anh sẽ có những bài kiểm tra đối với các học viên tham gia!

------------------------------------
⏩⏩⏩Khai giảng khóa học DƯỢC SĨ NHÀ THUỐC CHUYÊN NGHIỆP vào hàng tháng
🔺🔺🔺Theo dõi trang page Dược Sĩ Kim Anh để cập nhật kiến thức về thuốc, bệnh học và lịch học nhé các bạn !
📞 Dược sĩ Kim Anh 0354 958 032
🏠 Chung cư Intracom - Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

1. Thành ph&#7847n thu&#7889c Dermovate Cream:

Kem bôi ngoài da DEMOVATE ch&#7913a Clobetasol propionate 0.05% kl/kl

Tá d&#432&#7907c: Glyceryl monostearate, Cetostearyl alcohol, Chlorocresol, Natri citrate, citric acid (mono hydrate), N&#432&#7899c tinh khi&#7871t, Artacel 165, Beeswax substitute 6621, Propylene glycol.

2. Ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a thu&#7889c Dermovate Cream

DERMOVATE là corticosteroid dùng t&#7841i ch&#7895 có hi&#7879u l&#7921c r&#7845t cao &#273&#432&#7907c ch&#7881 &#273&#7883nh cho ng&#432&#7901i l&#7899n, ng&#432&#7901i già và tr&#7867 em trên 12 tu&#7893i nh&#7857m làm gi&#7843m các tri&#7879u ch&#7913ng viêm và ng&#7913a c&#7911a các b&#7879nh da &#273áp &#7913ng v&#7899i steroid.

Các b&#7879nh này bao g&#7891m:

– B&#7879nh v&#7843y n&#7871n (tr&#7915 d&#7841ng m&#7843ng lan r&#7897ng)

– Viêm da dai d&#7859ng khó ch&#7919a

– Lichen ph&#7859ng

– Lupus ban &#273&#7887 d&#7841ng &#273&#297a

– Các b&#7879nh da khác không &#273áp &#7913ng th&#7887a &#273áng v&#7899i các steroid hi&#7879u l&#7921c th&#7845p h&#417n.

3. Li&#7873u sử dụng c&#7911a thu&#7889c Dermovate Cream

D&#7841ng kem &#273&#7863c bi&#7879t thích h&#7907p cho các b&#7873 m&#7863t da &#7849m &#432&#7899t ho&#7863c r&#7881 d&#7883ch.

Ng&#432&#7901i l&#7899n, ng&#432&#7901i già và tr&#7867 em trên 12 tu&#7893i

Bôi m&#7897t l&#7899p m&#7887ng và xoa nh&#7865 v&#7915a &#273&#7911 &#273&#7875 ph&#7911 kín hoàn toàn vùng da b&#7883 b&#7879nh 1 ho&#7863c 2 l&#7847n m&#7895i ngày cho t&#7899i 4 tu&#7847n &#273&#7871n khi tình tr&#7841ng &#273&#432&#7907c c&#7843i thi&#7879n, sau &#273ó gi&#7843m s&#7889 l&#7847n s&#7917 d&#7909ng ho&#7863c chuy&#7875n sang &#273i&#7873u tr&#7883 b&#7857ng thu&#7889c có hi&#7879u l&#7921c th&#7845p h&#417n. Sau m&#7895i l&#7847n bôi, gi&#7919 cho thu&#7889c &#273&#7911 th&#7901i gian h&#7845p thu vào da tr&#432&#7899c khi bôi thu&#7889c làm m&#7873m da.

Có th&#7875 l&#7863p l&#7841i các &#273&#7907t &#273i&#7873u tr&#7883 ng&#7855n v&#7899i DERMOVATE &#273&#7875 ki&#7875m soát các &#273&#7907t bùng phát.

Trong nh&#7919ng tr&#432&#7901ng h&#7907p sang th&#432&#417ng khó ch&#7919a, &#273&#7863c bi&#7879t khi có t&#259ng s&#7915ng hóa, n&#7871u c&#7847n, có th&#7875 t&#259ng c&#432&#7901ng tác d&#7909ng c&#7911a DERMOVATE b&#7857ng cách b&#259ng kín vùng &#273i&#7873u tr&#7883 b&#7857ng màng phim polythene.

Thông th&#432&#7901ng, ch&#7881 c&#7847n b&#259ng kín qua &#273êm là &#273&#7911 &#273em l&#7841i &#273áp &#7913ng mong mu&#7889n. Sau &#273ó, th&#432&#7901ng ch&#7881 c&#7847n bôi thu&#7889c mà không b&#259ng kín v&#7851n duy trì &#273&#432&#7907c s&#7921 c&#7843i thi&#7879n.

N&#7871u tình tr&#7841ng b&#7879nh x&#7845u &#273i ho&#7863c không c&#7843i thi&#7879n trong vòng 2-4 tu&#7847n, nên &#273ánh giá l&#7841i &#273i&#7873u tr&#7883 và ch&#7849n &#273oán.

Không kéo dài &#273i&#7873u tr&#7883 quá 4 tu&#7847n. N&#7871u c&#7847n thi&#7871t &#273i&#7873u tr&#7883 ti&#7871p t&#7909c, nên s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c có hi&#7879u l&#7921c th&#7845p h&#417n.

Li&#7873u m&#7895i tu&#7847n t&#7889i &#273a không quá 50 g/tu&#7847n.

Viêm da c&#417 &#273&#7883a (chàm)

Khi &#273ã ki&#7875m soát &#273&#432&#7907c b&#7879nh, nên ng&#432ng &#273i&#7873u tr&#7883 v&#7899i DERMOVATE cream d&#7847n d&#7847n và ti&#7871p t&#7909c duy trì b&#7857ng m&#7897t thu&#7889c làm m&#7873m da.

Các b&#7879nh da tr&#432&#7899c &#273ó có th&#7875 tái phát khi ng&#432ng dùng DERMOVATE &#273&#7897t ng&#7897t.

B&#7879nh da dai d&#7859ng khó ch&#7919a

B&#7879nh nhân hay b&#7883 tái phát

Khi m&#7897t &#273&#7907t c&#7845p &#273ã &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u tr&#7883 hi&#7879u qu&#7843 v&#7899i corticosteroid t&#7841i ch&#7895 sử dụng liên t&#7909c, nên cân nh&#7855c sử dụng li&#7873u ng&#7855t quãng (ngày m&#7897t l&#7847n, hai l&#7847n m&#7897t tu&#7847n, không b&#259ng kín). &#272i&#7873u này &#273ã cho th&#7845y làm gi&#7843m t&#7847n su&#7845t tái phát.

Nên ti&#7871p t&#7909c bôi thu&#7889c t&#7841i các vùng da &#273ã t&#7915ng b&#7883 b&#7879nh ho&#7863c có th&#7875 b&#7883 tái phát. Nên k&#7871t h&#7907p li&#7879u trình này v&#7899i thu&#7889c làm m&#7873m da bôi mỗi ngày. Tình tr&#7841ng b&#7879nh, l&#7907i ích và nguy c&#417 c&#7911a &#273i&#7873u tr&#7883 ti&#7871p t&#7909c ph&#7843i &#273&#432&#7907c &#273&#7883nh k&#7923 &#273ánh giá l&#7841i.

Tr&#7867 em

Ch&#7889ng ch&#7881 &#273&#7883nh sử dụng DERMOVATE cho tr&#7867 d&#432&#7899i 12 tu&#7893i.

Tr&#7867 em th&#432&#7901ng b&#7883 các tác d&#7909ng không mong mu&#7889n t&#7841i ch&#7895 và toàn thân h&#417n khi dùng các thu&#7889c corticosteroid t&#7841i ch&#7895 và nhìn chung th&#432&#7901ng yêu c&#7847u th&#7901i gian &#273i&#7873u tr&#7883 ng&#7855n h&#417n v&#7899i các thu&#7889c hi&#7879u l&#7921c th&#7845p h&#417n so v&#7899i ng&#432&#7901i l&#7899n.

C&#7847n th&#7853n tr&#7885ng khi s&#7917 d&#7909ng DERMOVATE &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o sử dụng m&#7897t l&#432&#7907ng thu&#7889c t&#7889i thi&#7875u mà v&#7851n có hi&#7879u qu&#7843 &#273i&#7873u tr&#7883.

Ng&#432&#7901i cao tu&#7893i

Các nghiên c&#7913u lâm sàng không cho th&#7845y có s&#7921 khác bi&#7879t v&#7873 &#273áp &#7913ng &#273i&#7873u tr&#7883 gi&#7919a ng&#432&#7901i b&#7879nh cao tu&#7893i và ng&#432&#7901i b&#7879nh tr&#7867 tu&#7893i. N&#7871u x&#7843y ra h&#7845p thu toàn thân, quy trình th&#7843i tr&#7915 thu&#7889c &#7903 ng&#432&#7901i cao tu&#7893i có th&#7875 ch&#7853m h&#417n do t&#7847n su&#7845t b&#7883 suy gi&#7843m ch&#7913c n&#259ng gan ho&#7863c th&#7853n &#7903 nhóm b&#7879nh nhân này cao h&#417n. Do &#273ó nên s&#7917 d&#7909ng l&#432&#7907ng thu&#7889c t&#7889i thi&#7875u trong th&#7901i gian &#273i&#7873u tr&#7883 ng&#7855n nh&#7845t &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c hi&#7879u qu&#7843 lâm sàng mong mu&#7889n.

Suy gan/th&#7853n

Trong tr&#432&#7901ng h&#7907p h&#7845p thu toàn thân (khi bôi thu&#7889c trên di&#7879n r&#7897ng trong th&#7901i gian dài), suy gan/th&#7853n có th&#7875 làm ch&#7853m quá trình chuy&#7875n hóa và th&#7843i tr&#7915 c&#7911a thu&#7889c nên làm t&#259ng nguy c&#417 &#273&#7897c tính toàn thân. Do &#273ó nên s&#7917 d&#7909ng l&#432&#7907ng thu&#7889c t&#7889i thi&#7875u trong th&#7901i gian &#273i&#7873u tr&#7883 ng&#7855n nh&#7845t &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c hi&#7879u qu&#7843 lâm sàng mong mu&#7889n.

4. C&#7843nh báo khi s&#7917 d&#7909ng Dermovate Cream

Th&#7853n tr&#7885ng khi s&#7917 d&#7909ng DERMOVATE &#7903 b&#7879nh nhân có ti&#7873n s&#7917 quá m&#7851n t&#7841i ch&#7895 v&#7899i corticosteroid ho&#7863c v&#7899i b&#7845t k&#7923 tá d&#432&#7907c nào c&#7911a thu&#7889c. Các ph&#7843n &#7913ng quá m&#7851n t&#7841i ch&#7895 (xem Tác d&#7909ng ngo&#7841i ý) có th&#7875 t&#432&#417ng t&#7921 các tri&#7879u ch&#7913ng c&#7911a b&#7879nh &#273ang &#273i&#7873u tr&#7883.

Bi&#7875u hi&#7879n t&#259ng cortisol (h&#7897i ch&#7913ng Cushing) và s&#7921 &#7913c ch&#7871 thu&#7853n ngh&#7883ch tr&#7909c d&#432&#7899i &#273&#7891i tuy&#7871n yên tuy&#7871n th&#432&#7907ng th&#7853n (HPA), d&#7851n t&#7899i thi&#7871u glucocorticosteroid, có th&#7875 x&#7843y ra &#7903 m&#7897t vài b&#7879nh nhân do t&#259ng h&#7845p thu toàn thân steroid dùng t&#7841i ch&#7895. N&#7871u phát hi&#7879n th&#7845y m&#7897t trong các bi&#7875u hi&#7879n trên, ng&#7915ng dùng thu&#7889c d&#7847n d&#7847n b&#7857ng cách gi&#7843m s&#7889 l&#7847n bôi ho&#7863c thay th&#7871 b&#7857ng corticosteroid có hi&#7879u l&#7921c th&#7845p h&#417n. Ng&#7915ng thu&#7889c &#273&#7897t ng&#7897t có th&#7875 d&#7851n &#273&#7871n thi&#7871u glucocorticosteroid (xem Tác d&#7909ng ngo&#7841i ý).

Các y&#7871u t&#7889 nguy c&#417 làm t&#259ng tác d&#7909ng toàn thân bao g&#7891m:

– Hi&#7879u l&#7921c và công th&#7913c c&#7911a steroid t&#7841i ch&#7895

– Th&#7901i gian ph&#417i nhi&#7877m v&#7899i thu&#7889c

– Bôi thu&#7889c trên di&#7879n r&#7897ng

– Bôi trên vùng da b&#7883 b&#259ng kín (ví d&#7909 vùng da b&#7883 g&#7845p ho&#7863c b&#7883 b&#259ng kín (&#7903 tr&#7867 em tã lót có th&#7875 gây tác d&#7909ng nh&#432 khi b&#259ng kín))

– T&#259ng hydrat hóa l&#7899p s&#7915ng

– Bôi trên vùng da m&#7887ng nh&#432 da m&#7863t

– Bôi trên vùng da b&#7883 rách ho&#7863c các tr&#432&#7901ng h&#7907p khác khi hàng rào b&#7843o v&#7879 da b&#7883 t&#7893n th&#432&#417ng

– Tr&#7867 em có th&#7875 h&#7845p thu m&#7897t ph&#7847n corticosteroid sử dụng t&#7841i ch&#7895 nhi&#7873u h&#417n so v&#7899i ng&#432&#7901i l&#7899n và do dó d&#7877 g&#7863p tác d&#7909ng không mong mu&#7889n toàn thân h&#417n. &#272i&#7873u này là do tr&#7867 em có hàng rào b&#7843o v&#7879 da còn non n&#7899t và t&#7927 l&#7879 di&#7879n tích b&#7873 m&#7863t so v&#7899i cân n&#7863ng cao h&#417n ng&#432&#7901i l&#7899n.

Tr&#7867 em

Tr&#7867 em d&#7877 b&#7883 teo da khi dùng corticosteroid t&#7841i ch&#7895. N&#7871u c&#7847n sử dụng DERMOVATE cho tr&#7867 em, khuy&#7871n cáo nên gi&#7899i h&#7841n &#273i&#7873u tr&#7883 ch&#7881 trong vài ngày và ki&#7875m tra hàng tu&#7847n.

Nguy c&#417 nhi&#7877m trùng do b&#259ng kín

&#272i&#7873u ki&#7879n &#7845m, &#7849m t&#7841i các n&#7871p g&#7845p c&#7911a da ho&#7863c khi da b&#7883 b&#259ng kín t&#7841o thu&#7853n l&#7907i cho s&#7921 nhi&#7877m khu&#7849n. C&#7847n làm s&#7841ch da tr&#432&#7899c khi b&#259ng kín.

&#272i&#7873u tr&#7883 v&#7843y n&#7871n

Th&#7853n tr&#7885ng khi dùng corticosteroid t&#7841i ch&#7895 khi &#273i&#7873u tr&#7883 b&#7879nh v&#7843y n&#7871n vì &#273ã có báo cáo m&#7897t s&#7889 tr&#432&#7901ng h&#7907p tái phát, t&#259ng dung n&#7841p, nguy c&#417 v&#7843y n&#7871n m&#7909n m&#7911 toàn thân và t&#259ng &#273&#7897c tính toàn thân ho&#7863c t&#7841i ch&#7895 do hàng rào b&#7843o v&#7879 da b&#7883 t&#7893n th&#432&#417ng. N&#7871u dùng &#273&#7875 &#273i&#7873u tr&#7883 v&#7843y n&#7871n, &#273i&#7873u quan tr&#7885ng là c&#7847n ph&#7843i theo dõi b&#7879nh nhân c&#7849n th&#7853n.

Nhi&#7877m khu&#7849n kèm theo

Nên dùng kháng sinh thích h&#7907p khi các t&#7893n th&#432&#417ng viêm &#273ang &#273i&#7873u tr&#7883 b&#7883 nhi&#7877m trùng. Khi nhi&#7877m trùng lan r&#7897ng c&#7847n ng&#7915ng bôi corticosteroid t&#7841i ch&#7895 và dùng kháng sinh thích h&#7907p.

V&#7871t loét m&#7841n tính &#7903 chân

Corticosteroid t&#7841i ch&#7895 &#273ôi khi &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng &#273&#7875 &#273i&#7873u tr&#7883 viêm da quanh v&#7871t loét m&#7841n tính &#7903 chân. mặc khác, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng này có th&#7875 làm t&#259ng x&#7843y ra các ph&#7843n &#7913ng quá m&#7851n và nguy c&#417 nhi&#7877m trùng t&#7841i ch&#7895.

Bôi thu&#7889c trên m&#7863t

không nên bôi thu&#7889c trên m&#7863t vì da vùng này d&#7877 b&#7883 teo. N&#7871u s&#7917 d&#7909ng trên m&#7863t, nên gi&#7899i h&#7841n &#273i&#7873u tr&#7883 ch&#7881 không quá vài ngày.

Bôi thu&#7889c trên mí m&#7855t

N&#7871u bôi thu&#7889c vào mí m&#7855t, c&#7847n th&#7853n tr&#7885ng &#273&#7875 thu&#7889c không vào m&#7855t vì ti&#7871p xúc nhi&#7873u l&#7847n có th&#7875 d&#7851n t&#7899i &#273&#7909c th&#7911y tinh th&#7875 và glaucoma.

&#7842nh h&#432&#7903ng lên kh&#7843 n&#259ng lái xe và v&#7853n hành máy móc

Ch&#432a có nghiên c&#7913u &#273ánh giá &#7843nh h&#432&#7903ng c&#7911a DERMOVATE lên kh&#7843 n&#259ng lái xe và v&#7853n hành máy móc. Không th&#7845y &#7843nh h&#432&#7903ng b&#7845t l&#7907i lên các ho&#7841t &#273&#7897ng này &#273&#432&#7907c &#273&#7873 c&#7853p trong h&#7891 s&#417 tác d&#7909ng không mong mu&#7889n c&#7911a DERMOVATE sử dụng t&#7841i ch&#7895.

5. Quá Li&#7873u

Tri&#7879u ch&#7913ng và d&#7845u hi&#7879u

DERMOVATE sử dụng t&#7841i ch&#7895 có th&#7875 &#273&#432&#7907c h&#7845p thu m&#7897t l&#432&#7907ng &#273&#7911 &#273&#7875 gây ra tác d&#7909ng toàn thân. Quá li&#7873u c&#7845p tính h&#7847u nh&#432 không x&#7843y ra, mặc khác, trong tr&#432&#7901ng h&#7907p quá li&#7873u m&#7841n tính ho&#7863c l&#7841m d&#7909ng thu&#7889c, các bi&#7875u hi&#7879n t&#259ng cortisol có th&#7875 x&#7843y ra (xem Tác d&#7909ng ngo&#7841i ý).

&#272i&#7873u tr&#7883

Trong tr&#432&#7901ng h&#7907p quá li&#7873u, nên ng&#7915ng s&#7917 d&#7909ng DERMOVATE d&#7847n d&#7847n b&#7857ng cách gi&#7843m s&#7889 l&#7847n dùng thu&#7889c ho&#7863c thay th&#7871 b&#7857ng m&#7897t corticosteroid có hi&#7879u l&#7921c th&#7845p h&#417n do có nguy c&#417 thi&#7871u glucocorticosteroid.

Các ki&#7875m soát chuyên sâu h&#417n nên d&#7921a theo ch&#7881 &#273&#7883nh lâm sàng ho&#7863c khuy&#7871n cáo c&#7911a trung tâm ch&#7889ng &#273&#7897c qu&#7889c gia, n&#7871u có.

6. Ch&#7889ng ch&#7881 &#273&#7883nh

Không &#273i&#7873u tr&#7883 b&#7857ng DERMOVATE trong các tr&#432&#7901ng h&#7907p sau:

– Các nhi&#7877m khu&#7849n da ch&#432a &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u tr&#7883

– B&#7879nh tr&#7913ng cá &#273&#7887 rosacea

– M&#7909n tr&#7913ng cá

– Ng&#7913a nh&#432ng không viêm

– Ng&#7913a quanh h&#7853u môn và vùng sinh d&#7909c

– Viêm da quanh mi&#7879ng

– Quá m&#7851n v&#7899i thu&#7889c

– Nhi&#7877m virus

– Nhi&#7877m n&#7845m

– B&#7879nh v&#7843y n&#7871n d&#7841ng m&#7843ng lan r&#7897ng

Ch&#7889ng ch&#7881 &#273&#7883nh dùng DERMOVATE trong các b&#7879nh da &#7903 tr&#7867 em d&#432&#7899i 12 tu&#7893i, k&#7875 c&#7843 viêm da.

Lúc có thai và lúc nuôi con bú

Không có d&#7919 li&#7879u &#273ánh giá &#7843nh h&#432&#7903ng c&#7911a corticosteroid t&#7841i ch&#7895 lên kh&#7843 n&#259ng sinh s&#7843n &#7903 ng&#432&#7901i. Clobetasol tiêm d&#432&#7899i da chu&#7897t c&#7889ng không &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n s&#7921 giao ph&#7889i; tuy nhiên, kh&#7843 n&#259ng sinh s&#7843n gi&#7843m &#7903 li&#7873u cao nh&#7845t (xem An toàn ti&#7873n lâm sàng).

Thai k&#7923

D&#7919 li&#7879u v&#7873 s&#7917 d&#7909ng DERMOVATE trên ph&#7909 n&#7919 có thai còn h&#7841n ch&#7871.

S&#7917 d&#7909ng corticosteroid t&#7841i ch&#7895 trên &#273&#7897ng v&#7853t mang thai có th&#7875 gây ra b&#7845t th&#432&#7901ng &#273&#7889i v&#7899i s&#7921 phát tri&#7875n bào thai (xem An toàn ti&#7873n lâm sàng).

M&#7889i liên quan c&#7911a phát hi&#7879n này v&#7899i ng&#432&#7901i v&#7851n ch&#432a &#273&#432&#7907c xác l&#7853p. Ch&#7881 cân nh&#7855c s&#7917 d&#7909ng DERMOVATE trong thai k&#7923 n&#7871u l&#7907i ích mong &#273&#7907i cho m&#7865 v&#432&#7907t tr&#7897i nguy c&#417 &#273&#7889i v&#7899i thai nhi. Nên s&#7917 d&#7909ng l&#432&#7907ng thu&#7889c ít nh&#7845t trong th&#7901i gian &#273i&#7873u tr&#7883 ng&#7855n nh&#7845t.

Cho con bú

Vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng an toàn corticosteroid t&#7841i ch&#7895 khi cho con bú ch&#432a &#273&#432&#7907c thi&#7871t l&#7853p.

V&#7851n ch&#432a bi&#7871t li&#7879u dùng corticosteroid t&#7841i ch&#7895 có th&#7875 d&#7851n t&#7899i h&#7845p thu toàn thân &#273&#7911 &#273&#7875 l&#432&#7907ng thu&#7889c bài ti&#7871t vào s&#7919a m&#7865 có th&#7875 phát hi&#7879n &#273&#432&#7907c hay không.

Ch&#7881 nên cân nh&#7855c s&#7917 d&#7909ng DERMOVATE trong th&#7901i gian cho con bú n&#7871u l&#7907i ích mong &#273&#7907i cho m&#7865 v&#432&#7907t tr&#7897i nguy c&#417 &#273&#7889i v&#7899i tr&#7867.

N&#7871u s&#7917 d&#7909ng trong th&#7901i gian cho con bú, không nên bôi DERMOVATE vào b&#7847u vú &#273&#7875 tránh cho tr&#7867 nu&#7889t ph&#7843i thu&#7889c.

7. T&#432&#417ng tác thu&#7889c 

sử dụng &#273&#7891ng th&#7901i v&#7899i các thu&#7889c &#7913c ch&#7871 CYP3A4 (ví d&#7909: ritonavir và itraconazol) &#273ã cho th&#7845y &#7913c ch&#7871 chuy&#7875n hóa corticosteroid, d&#7851n t&#7899i t&#259ng ph&#417i nhi&#7877m toàn thân. M&#7913c &#273&#7897 t&#432&#417ng tác có liên quan trên lâm sàng ph&#7909 thu&#7897c vào li&#7873u sử dụng, &#273&#432&#7901ng dùng c&#7911a corticosteroid và hi&#7879u l&#7921c c&#7911a thu&#7889c &#7913c ch&#7871 CYP3A4.

8. Tác d&#7909ng ngo&#7841i ý

Các tác d&#7909ng không mong mu&#7889n c&#7911a thu&#7889c (ADRs) &#273&#432&#7907c li&#7879t kê d&#432&#7899i &#273ây theo phân lo&#7841i h&#7879 th&#7889ng c&#417 quan c&#7911a c&#417 th&#7875 MedDRA và t&#7847n su&#7845t. T&#7847n su&#7845t &#273&#432&#7907c xác &#273&#7883nh nh&#432 sau: r&#7845t ph&#7893 bi&#7871n (≥ 1/10), ph&#7893 bi&#7871n (≥ 1/100 và < 1/10), không ph&#7893 bi&#7871n (≥ 1/1.000 và < 1/100), hi&#7871m (≥ 1/10.000 và < 1/1.000) và r&#7845t hi&#7871m (< 1/10.000), bao g&#7891m c&#7843 các báo cáo riêng l&#7867.

+ Nhi&#7877m trùng và nhi&#7877m ký sinh trùng

R&#7845t hi&#7871m: Nhi&#7877m trùng c&#417 h&#7897i

+ R&#7889i lo&#7841n h&#7879 mi&#7877n d&#7883ch

R&#7845t hi&#7871m: Quá m&#7851n t&#7841i ch&#7895

+ R&#7889i lo&#7841n n&#7897i ti&#7871t

R&#7845t hi&#7871m:

· &#7912c ch&#7871 tr&#7909c d&#432&#7899i &#273&#7891i-tuy&#7871n yên-tuy&#7871n th&#432&#7907ng th&#7853n (tr&#7909c HPA).

· Các &#273&#7863c &#273i&#7875m gi&#7889ng h&#7897i ch&#7913ng Cushing: (ví d&#7909 m&#7863t tròn nh&#432 m&#7863t tr&#259ng, béo phì &#7903 vùng trung tâm c&#417 th&#7875), ch&#7853m t&#259ng cân/ch&#7853m l&#7899n &#7903 tr&#7867 em, loãng x&#432&#417ng, glaucoma, t&#259ng &#273&#432&#7901ng huy&#7871t/glucose ni&#7879u, &#273&#7909c th&#7911y tinh th&#7875, t&#259ng huy&#7871t áp, t&#259ng cân/béo phì, gi&#7843m n&#7891ng &#273&#7897 cortisol n&#7897i sinh, hói, tóc gãy r&#7909ng.

+ R&#7889i lo&#7841n da và mô d&#432&#7899i da

Ph&#7893 bi&#7871n: Ng&#7913a, &#273au da/b&#7887ng da t&#7841i ch&#7895

Không ph&#7893 bi&#7871n: Teo da*, r&#7841n da*, giãn mao m&#7841ch*

R&#7845t hi&#7871m: M&#7887ng da*, da nh&#259n*, da khô*, thay &#273&#7893i s&#7855c t&#7889 da*, r&#7853m lông, tr&#7847m tr&#7885ng thêm các tri&#7879u ch&#7913ng ti&#7873m &#7849n, viêm da ti&#7871p xúc d&#7883 &#7913ng/viêm da, v&#7843y n&#7871n có m&#7911, ban &#273&#7887, phát ban, mày &#273ay

+ R&#7889i lo&#7841n toàn thân và t&#7841i ch&#7895 bôi thu&#7889c

R&#7845t hi&#7871m: &#272au/rát ch&#7895 bôi thu&#7889c

*&#7842nh h&#432&#7903ng th&#7913 phát trên da do tác d&#7909ng toàn thân và/ ho&#7863c t&#7841i ch&#7895 c&#7911a s&#7921 &#7913c ch&#7871 tr&#7909c d&#432&#7899i &#273&#7891i-tuy&#7871n yên-tuy&#7871n th&#432&#7907ng th&#7853n (tr&#7909c HPA).

B&#7843o qu&#7843n: B&#7843o qu&#7843n d&#432&#7899i 30°C.

Trình bày/&#272óng gói: Kem bôi ngoài da: 0.05% x h&#7897p 1 tuýp 15g.

SX t&#7841i: Glaxo Operations UK Limited – Anh.

NK: công ty CP D&#432&#7907c Li&#7879u TW 2

S&#272K: VN – 7185 – 08

xin phép l&#432u ý: Nh&#7919ng thông tin v&#7873 thu&#7889c này ch&#7881 dành cho nhân viên y t&#7871 H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t tham kh&#7843o. B&#7879nh nhân không &#273&#432&#7907c t&#7921 ý áp d&#7909ng thông tin trên, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c ph&#7843i tuân theo ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a bác s&#297 và ng&#432&#7901i có chuyên môn.

L&#432u ý: Thu&#7889c k&#7871 &#273&#417n là thu&#7889c ch&#7881 &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng theo &#273&#417n c&#7911a bác s&#297. B&#7879nh nhân và người thân không &#273&#432&#7907c t&#7921 ý s&#7917 d&#7909ng n&#7871u không có ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a bác s&#297.Các câu hỏi về thuốc dermovate cream mua ở đâu tphcm


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thuốc dermovate cream mua ở đâu tphcm hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé