Bài viết Công chức có thể dùng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số thay thế được chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch không? thuộc chủ đề về Ở Đâu thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng http://giaidieuxanh.vn/ tìm hiểu Công chức có thể dùng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số thay thế được chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Công chức có thể dùng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số thay thế được chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch không?”

Đánh giá về Công chức có thể dùng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số thay thế được chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch không?xin phép chào tôi là người dân tộc thiểu số Hiện tại đang là công chức tại Ủy ban nhân dân xã, tôi có học và được cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số. Không biết tôi có khả năng dùng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số để thay thế chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch sắp tới không?
  • Đối tượng nào được học chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số?
  • Cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số?
  • Công chức có thể dùng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số thay thế được chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức không?

Đối tượng nào được học chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số?

Theo Điều 1 Quy định tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành kèm theo Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT quy định về đối tượng được học chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định việc dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiếu số cần bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số theo các chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Quy định này áp dụng đối với các ĐH sư phạm, ĐH có khoa sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, các cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ dạy học tiếng dân tộc thiểu số và tổ chức, cá nhân có liên quan.”

Như vậy, giáo viên dạy tiếng dân tộc thiếu số cần bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số sẽ được học chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu sổ.

✅ Mọi người cũng xem : chè trôi nước mua ở đâu

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số?

Theo Điều 8 Quy định tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành kèm theo Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ tiếng dân tộc như sau:

“Điều 8. Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ
2. Thẩm quyền cấp chứng chỉ:
a) Các trường cao đẳng sư phạm, ĐH sư phạm và ĐH có khoa sư phạm: cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số;
b) Sở Giáo dục và Đào tạo: cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức học tiếng dân tộc thiểu số.
3. Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (quy định tại quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống quốc dân).”

✅ Mọi người cũng xem : biển số 88 ở đâu

Công chức có khả năng dùng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số thay thế được chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức không?

Công chức có khả năng dùng chứng chi tiếng dân tộc thiểu số thay thế được chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức không?

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Căn cứ Mục V quyết liệt 28/QĐ-BNV năm 2018 về điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học trong kỳ thi nâng ngạch như sau:

“V. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ, MÔN TIN HỌC TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH
2. Đối với các kỳ thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương
a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp khi có một trong các khó khăn sau:
– Công chức từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;
– Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
– Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
– Công chức có bằng tốt nghiệp về ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;
– Công chức có bằng tốt nghiệp theo bắt buộc trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
– Công chức có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đến thời điểm cuối cùng nộp giấy tờ đăng ký dự thi nâng ngạch.
b) Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên”

ngoài ra căn cứ tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi như sau:

“Điều 8. hình thức, nội dung và thời gian thi
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, tiềm lực chung
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo bắt buộc của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
…”

Như vậy, đối với đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền có thể sử dụng để thay thế chứng chỉ tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức.Các câu hỏi về thi chứng chỉ tiếng dân tộc ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thi chứng chỉ tiếng dân tộc ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé