Bài viết Thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen thuộc chủ đề về Ở Đâu thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng http://giaidieuxanh.vn/ tìm hiểu Thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen”

Đánh giá về Thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen


Xem nhanh
📢 Giảm giá sốc thuốc cai nghiện ma túy Methadone đạt hiệu quả cắt cơn nghiện không vật vã
😷 đi làm và đi chơi như người bình thường mà không sợ bị người ta phát hiện là mình đang bệnh
🧟‍♀️ Mình cũng là dân nghiện đã từng lầm lỡ vào trường cai nghiện biết bao nhiêu lần nhưng cứ về 1cái là không chịu nổi sự cám dỗ của nó là nghiện lại liền nên...
👨‍🔬 Mình rất hiểu và thông cảm cho bậc làm cha làm mẹ của những a e nghiện ma túy nên mình không có lừa gạt, làm những việc thất đức để lấy những đồng tiền đó của các bạn đâu, mình không cho thêm mấy bạn thì thôi chứ việc đó mình không làm đâu.
👌 Mình sẽ cho mấy bạn thử hàng trước khi mua không thích hay thuốc có vấn đề gì thì cứ đập thuốc vô mặt mình
🏆 Cam đoan là thuốc chuẩn 100% số dt 0398083581
#thuoccainghien #caimatuy #catconnghien #Methadone #mienphivanchuyen #muaban #banthuoc #saigon #danchoimothoi #cainghientainha #giamgiasoc #hot #youtube #catcontainha

1. Thành ph&#7847n Thu&#7889c h&#7895 tr&#7907 c&#7855t c&#417n cai nghi&#7879n ma túy Bông Sen

&#272&#432&#417ng qui……………………………………………………22,5g

Nhân sâm……………………………………………………….15g

B&#7841ch tru&#7853t………………………………………………………….30g

H&#7843i diêm…………………………………………………………3,75g

Sinh kh&#432&#417ng……………………………………………………7,5g

Ô mai b&#7855c…………………………………………………………..30g

Nh&#7909c thung dung………………………………………….18,75g 

M&#7853t ong……………………………………………………………..75g

N&#432&#7899c u&#7889ng &#273&#432&#7907c v&#7915a &#273&#7911…………………………………..500ml

2. Ch&#7881 &#273&#7883nh và công d&#7909ng Thu&#7889c h&#7895 tr&#7907 c&#7855t c&#417n cai nghi&#7879n ma túy Bông Sen

– &#272i&#7873u tr&#7883 h&#7895 tr&#7907 c&#7855t c&#417n cai nghi&#7879n ma túy. dùng cho ng&#432&#7901i m&#7899i nghi&#7879n ho&#7863c nghi&#7879n lâu n&#259m v&#7899i hình th&#7913c , hút hít, nu&#7889t chích các lo&#7841i ma túy nh&#432: thu&#7889c vi&#7879n, Mooc phin, Heroin, c&#7847n sa,…

– Thu&#7889c có tính an toàn, c&#7855t c&#417n cai nghi&#7879n m&#7897t cách êm d&#7883u, không v&#7853t vã, d&#7877 u&#7889ng. Giúp ng&#432&#7901i nghi&#7879n ph&#7909c h&#7891i s&#7913c kh&#7887e nhénh chóng tr&#7903 l&#7841i cu&#7897c s&#7889ng bình th&#432&#7901ng.

– Thu&#7889c &#273&#432&#7907c &#7913ng d&#7909ng &#273&#7875 &#273i&#7873u tr&#7883 h&#7895 tr&#7907 c&#7855t c&#417n cai nghi&#7879n ma túy &#7903 các trung tâm cai nghi&#7879n, t&#7841i gia &#273ình v&#7899i c&#7897ng &#273&#7891ng teo h&#432&#7899ng d&#7851n  t&#7841i thông t&#432 liên d&#7883ch s&#7889 01/2003/TTLT- BL&#272TBXH- BYT–BCA ngày 24/01/2003

3. Li&#7873u sử dụng/ cách dùng Thu&#7889c h&#7895 tr&#7907 c&#7855t c&#417n cai nghi&#7879n ma túy Bông Sen

Thu&#7889c u&#7889ng tr&#432&#7899c khi &#259n 10 phút

 a) &#272&#7889i v&#7899i ng&#432&#7901i nghi&#7879n: th&#7901i gian &#273i&#7873u tr&#7883 t&#7915 7- 10 ngày:

           – 4 ngày &#273&#7847u u&#7889ng 60ml/ l&#7847n x 4 l&#7847n/ ngày. M&#7895i l&#7847n u&#7889ng cách nhéu t&#7915 2- 3 gi&#7901

           – Nh&#7919ng ngày ti&#7871p theo: u&#7889ng 60ml/ l&#7847n x 2- 3 l&#7847n/ ngày

 b) &#272&#7889i v&#7899i ng&#432&#7901i nghi&#7879n n&#7863ng và lâu n&#259m: th&#7901i gian &#273i&#7873u tr&#7883 7- 10 ngày:

            – 4 ngày &#273&#7847u u&#7889ng 80ml/ l&#7847n x 4 l&#7847n/ngày. M&#7895i l&#7847n cách nhau t&#7915 2- 3 gi&#7901

            – Nh&#7919ng ngày ti&#7871p theo: u&#7889ng 80ml/ l&#7847n x 2- 3 l&#7847n/ ngày

            – 60ml t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng 4 thìa

 Chú ý: 

 – N&#7871u th&#7901i gian lên c&#417n thèm thu&#7889c xu&#7845t hi&#7879n c&#7889 &#273&#7883nh, hàng ngày có th&#7875 u&#7889ng thu&#7889c tr&#432&#7899c khi lên c&#417n &#273&#7875 ch&#7863n c&#417n.

 – L&#7855c &#273&#7873u tr&#432&#7899c khi u&#7889ng.

✅ Mọi người cũng xem : số cvv vietinbank nằm ở đâu

4. Ch&#7889ng ch&#7881 &#273&#7883nh/ th&#7853n tr&#7885ng Thu&#7889c h&#7895 tr&#7907 c&#7855t c&#417n cai nghi&#7879n ma túy Bông Sen

– Không dùng cho ph&#7909 n&#7919 &#273ang trong th&#7901i k&#7923 kinh nguy&#7879t.

 – Không dùng cho ph&#7909 n&#7919 trong th&#7901i k&#7923 có thai

 – Không dùng cho ph&#7909 n&#7919 &#273ang cho con bú.

 – Không dùng cho ng&#432&#7901i &#273ang v&#7853n hành máy móc. thi&#7871t b&#7883

 S&#7843n xu&#7845t t&#7841i Vi&#7879t NamCác câu hỏi về mua thuốc cai nghiện ma túy ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mua thuốc cai nghiện ma túy ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé