Bài viết Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản chung của vợ chồng 2022 thuộc chủ đề về Wiki Whare thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng http://giaidieuxanh.vn/ tìm hiểu Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản chung của vợ chồng 2022 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản chung của vợ chồng 2022”

Đánh giá về Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản chung của vợ chồng 2022


Xem nhanh
CÁCH LẬP BIÊN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN
Tải mẫu biên bản từ chối nhận tài sản tại đây: https://drive.google.com/file/d/1_mHj2gINEuBj_Up4-qBvZ48e36AiAirP/view?usp=sharing
CÁCH LẬP BIÊN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN
CÁCH LẬP BIÊN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN
CÁCH LẬP BIÊN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH VIẾT, CÁCH LẬP BIÊN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN CHO, TẶNG, THỪA KẾ. ĐÂY LÀ MẪU BIÊN BẢN NHẬN TÀI SẢN PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY, ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG.
Biên bản từ chối nhận tài sản là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận lại việc cá nhân, tổ chức nào đó từ chối nhận tài sản( có thể là tài sản thừa kế, tặng, cho,….), cụ thể như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày… tháng… năm…
BIÊN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN
(Số: …/BB-…)
Hôm nay, vào lúc… giờ…phút, ngày...tháng…năm… tại Phòng Công chứng……. Chúng tôi gồm có:
1. Ông/Bà …………………………………….. sinh năm: ………………
CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….
Địa chỉ thường trú:………………………………
Nơi cư trú hiện tại:…………………………….
Số điện thoại liên hệ:……………………..
2. Ông/Bà …………………………………….. sinh năm: ………………
CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….
Địa chỉ thường trú:………………………………
Nơi cư trú hiện tại:…………………………….
Số điện thoại liên hệ:……………………..
3. Ông/Bà …………………………………….. sinh năm: ………………
CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….
Địa chỉ thường trú:………………………………
Nơi cư trú hiện tại:…………………………….
Số điện thoại liên hệ:……………………..
Tiến hành lập biên bản về việc Ông/Bà………………………từ chối nhận tài sản với nội dung như sau:
1. Về tài sản:
Tên tài sản: …………………………………………………………….
Giá trị tài sản: ………………………………………………………….
Là tài sản: thừa kế, được tặng, được cho,……………………………..
2. Về lý do từ chối nhận tài sản (nếu có)
………………………………………
3. Cam kết:
- Việc tôi từ chối nhận tài sản là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, dụ dỗ, cưỡng ép và không nhằm trốn tránh thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào, nếu có thì biên bản từ chối này là vô hiệu.
- Không tranh chấp, khiếu nại gì về sau.
………………. (Các cam kết khác nếu có)
Tôi đã đọc lại nội dung biên bản từ chối nhận tài sản này, nhìn nhận là chính xác đúng ý muốn của tôi đã tuyên bố và đồng ý ký tên.
Biên bản từ chối nhận tài sản này này có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Công chứng chứng nhận hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã chứng thực và được lập thành ………. bản chính, mỗi bản chính gồm……….tờ……………trang, người lập giữ………bản chính, l¬ưu tại Phòng Công chứng ……………………………. 01 (một) bản chính.
NGƯ¬ỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký và ghi rõ họ và tên)
CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu văn bản từ chối nhận của cải/tài sản chung? Mẫu văn bản từ chối tài sản chung của vợ chồng? Đăng ký tài sản chung của vợ chồng? Căn cứ chứng minh tài sản chung của vợ chồng? Quyền định đoạt đối với của cải/tài sản chung của vợ chồng? Xác định tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng?

Trong cuộc sống thực tế hàng ngày, một của cải/tài sản có cùng lúc ấy nhiều chủ sở hữu và quyền của những người đồng sở hữu là ngang nhau. Như bố mẹ mất không để lại di chúc thì số của cải/tài sản được tạo lập khi còn sống sẽ được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất, hai người cùng nhau góp tiền mua một mảnh đất hay tài sản chung của vợ chồng được tạo lập trong thời kì hôn nhân,….là những trường hợp đồng sở hữu của cải/tài sản chung.

mặc khác vì lý do nào đó mà một đồng sở hữu không muốn sở hữu phần tài sản của mình trong khối tài sản chung nữa thì có thể viết văn bản từ chối nhận tài sản chung hay từ chối tài sản chung của vợ chồng. Hệ quả pháp lý của việc từ chối nhận tài sản chung, từ chối nhận của cải/tài sản chung của vợ chồng là người từ chối không còn quyền sở hữu, dùng và định đoạt tài sản đó.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Mẫu văn bản từ chối nhận của cải/tài sản chung:
  • 2 2. Mẫu văn bản từ chối của cải/tài sản chung của vợ chồng:
  • 3 3. Đăng ký của cải/tài sản chung của vợ chồng:
  • 4 4. Căn cứ chứng minh tài sản chung của vợ chồng:
  • 5 5. Quyền định đoạt đối với tài sản chung của vợ chồng:
  • 6 6. Xác định tài sản chung và của cải/tài sản riêng của vợ chồng:

1. Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản chung:

Tải Mẫu văn bản từ chối nhận của cải/tài sản chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                     …ngày…tháng…năm…

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN CHUNG

Hôm nay, tại văn phòng công chứng:…

Tôi tên là:….

Ngày tháng năm sinh:….

Xem thêm: của cải/tài sản đất đai sau khi chồng mất, vợ bán có cần sự đồng ý của các con không?

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:….cấp ngày:…

Nơi cấp:….

Nơi đăng ký thường trú:…

Gia đình tôi có bốn người bao gồm: cha, mẹ, tôi và em trai. công ty chúng tôi là đồng sở hữu mảnh đất tại… đã được cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất số…cấp ngày…. tháng… năm…tại UBND huyện…

Nay vì lý do cá nhân nên tôi tự nguyện từ chối nhận phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của gia đình là mảnh đất trên. Như vậy, mảnh đất trên sẽ là tài sản chung của cha, mẹ và em trai tôi sau khi biên bản này được công chứng kể từ ngày…. tháng…. năm…… Tôi cam kết không tranh chấp, khiếu nại gì về sau và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc từ chối nhận tài sản chung của mình.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi trình bày trong đơn này là hoàn toàn đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản của tôi không nhằm trốn tránh nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người từ chối nhận của cải/tài sản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi một bên chết như thế nào?

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

………..

2. Mẫu văn bản từ chối tài sản chung của vợ chồng:

Tải Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản chung của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày, … tháng … năm …, tại văn phòng công chứng: …

công ty chúng tôi gồm các bên sau đây:

Xem thêm: Quyền sở hữu của vợ chồng đối với của cải/tài sản sở hữu chung hợp nhất

Ông:…

Ngày tháng năm sinh:…

Số CMND/căn cước công dân:…cấp ngày:..

Nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Và Vợ là Bà:…

Ngày tháng năm sinh:…

Số CMND/căn cước công dân:… cấp ngày:…

Xem thêm: Tiền trúng xổ số có phải là của cải/tài sản chung của vợ chồng hay không?

Nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Tôi và vợ được bố mẹ vợ là ông/bà:… tặng cho căn nhà số… đường… phường… tỉnh… theo hợp đồng tặng cho số… được lập tại Văn phòng công chứng …

hiện nay, hợp đồng tặng cho đã hoàn thành tuy nhiên chưa tiến hành việc đi sang tên tại cơ quan có thẩm quyền. Nay tôi viết biên bản này xác nhận tự nguyện từ chối phần tài sản tôi nhận được từ hợp đồng tặng cho của bố mẹ vợ tôi đã chuyển giao cho hai vợ chồng. Xác nhận đây là của cải/tài sản riêng của vợ tôi trong thời kỳ hôn nhân của công ty chúng tôi. Hoàn toàn đồng ý việc vợ tôi đứng tên căn nhà được bố mẹ tặng cho. Tôi cam kết không khiếu nại, tranh chấp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc từ chối nhận phần của cải/tài sản trong tài sản chung của vợ chồng tôi.

Tôi xin phép cam đoan những thông tin tôi đưa ra là đúng sự thật và cam kết việc tôi từ chối nhận của cải/tài sản chung của vợ chồng là không trốn tránh nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Người từ chối nhận tài sản

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Xem thêm: Giải quyết các tình huống về chia của cải/tài sản chung khi ly hôn

……..

– Các lưu ý khi lập văn bản từ chối nhận tài sản chung

– Ghi rõ thông tin của người từ chối nhận tài sản;

– Xác nhận lại tài sản đó có phải của cải/tài sản chung của người có quyền từ chối nhận với những đồng sở hữu khác. có thể đưa ra căn cứ chứng minh như giấy chứng nhận quyền dùng đất, hợp đồng tặng cho,…

– Xác định những người đồng sở hữu khối của cải/tài sản chung;

– Nếu là từ chối nhận của cải/tài sản chung của vợ chồng thì cần chứng minh quan hệ hôn nhân của hai người.

– Cần đưa văn bản từ chối nhận của cải/tài sản chung, văn bản từ chối nhận của cải/tài sản chung của vợ chồng đi công chứng hoặc chứng thực.

✅ Mọi người cũng xem : chợ đầu mối hà nội ở đâu

3. Đăng ký của cải/tài sản chung của vợ chồng:

tài sản chung của vợ chồng gồm của cải/tài sản do vợ, chồng tạo ra, mức lương do lao động, vận hành sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức sinh ra từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của  Luật hôn nhân và gia đình, của cải/tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và của cải/tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là của cải/tài sản chung.

Xem thêm: Quyền của các đồng sở hữu đối với của cải/tài sản chung

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi đám cưới là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng của cải/tài sản riêng.

Căn cứ Điều 12 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định về việc đăng ký tài sản chung của vợ chồng, theo đó:

  tài sản chung của vợ chồng phải đăng ký theo quy định tại Điều 34 của Luật Hôn nhân và gia đình  bao gồm quyền dùng đất, những của cải/tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu. Đối với những tài sản phải đăng ký thì vợ chồng thỏa thuận để đăng ký quyền dùng.

  Đối với của cải/tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền dùng đất để ghi tên của cả vợ và chồng. 

Ví dụ: Vợ chồng ông A có một mảnh đất nhưng trước đây chỉ đứng tên một mình ông A, nay vợ chồng ông A muốn thay đổi để cả hai vợ chồng cùng đứng tên thì ông A có quyền bắt buộc cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền dùng đất.

  Trong trường hợp của cải/tài sản chung được chia trong thời kỳ hôn nhân mà trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên cả vợ và chồng thì bên được chia phần của cải/tài sản bằng hiện vật có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký tài sản cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền dùng đất trên cơ sở văn bản thỏa thuận của vợ chồng hoặc quyết định của Tòa án về chia tài sản chung.

✅ Mọi người cũng xem : moscow ở đâu

4. Căn cứ chứng minh của cải/tài sản chung của vợ chồng:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi một vấn đề như sau: Vợ tôi có cắm sổ đỏ 01 mảnh đất đứng tên tôi và vợ tôi, và 02 mảnh đất đứng tên vợ tôi (02 mảnh đất này được cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất trong thời kỳ đám cưới giữa tôi và vợ tôi) để vay ngân hàng mua thêm mấy mảnh đất khác nhưng mảnh đất mới chỉ đứng tên vợ tôi (vợ tôi đã dấu tôi việc này). Tôi cũng đã ký trách nhiệm liên đới đồng trả nợ ngân hàng 03 sổ đỏ mà vợ tôi cắm vay ngân hàng. Vậy tôi muốn hỏi khi vợ chồng tôi ly hôn thì khoản nợ ngân hàng và những mảnh đất trên được chia như thế nào? Tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì liên quan đến những của cải/tài sản trên để những của cải/tài sản đó được công nhận là khối của cải/tài sản chung giữa hai vợ chồng tôi (vì sổ đỏ vợ tôi cầm )?

Xem thêm: tài sản chung của vợ chồng là gì? Quy định về của cải/tài sản chung của vợ chồng?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định của cải/tài sản chung vợ chồng như sau:

“1. tài sản chung của vợ chồng gồm của cải/tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, vận hành sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức sinh ra từ của cải/tài sản riêng và mức thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và của cải/tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi đám cưới là của cải/tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được sử dụng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh của cải/tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là của cải/tài sản chung.“

Như vậy, việc vợ bạn đứng tên một mình trên giấy chứng nhận quyền dùng đất không hiểu là tài sản riêng của vợ bạn. 02 mảnh đất đang thế chấp tại ngân hàng và 01 mảnh đất mới mua đứng tên vợ bạn có được trong thời kỳ hôn nhân thì được coi là của cải/tài sản chung hai vợ chồng trừ khi hai vợ chồng có hợp đồng thỏa thuận tài sản chung, của cải/tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, bạn chỉ cần chứng minh thời điểm cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân của hai người. 

Khi ly hôn xảy ra, khoản nợ và quyền sử dụng đất đều đặn xuất hiện trong thời kỳ hôn nhân thì đều đặn được chia đều cho 02 vợ chồng tuy nhiên khi chia tài sản chung vợ chồng có tính đến công sức đóng góp của vợ chồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình mới nhất như sau:

Xem thêm: giấy tờ khởi kiện bắt buộc chia của cải/tài sản chung sau khi ly hôn

“2. của cải/tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, buôn bán và nghề nghiệp để các bên có khó khăn tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.”

✅ Mọi người cũng xem : biển số xe 71 ở đâu

5. Quyền định đoạt đối với tài sản chung của vợ chồng:

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho em hỏi: Khi chấm dứt hợp đồng vay vốn tại ngân hàng thế chấp bằng sổ đỏ thì có rất cần thiết phải có chữ ký của cả hai vợ chồng không? Hay chỉ cần chữ ký của vợ hoặc chồng? Nếu phải cần 2 chữ ký của vợ chồng thì nhân viên ngân hàng giải quyết cho 1 bên rút mà không có chữ ký của vợ hoặc chồng thì phải chịu trách nhiệm gì? Câu hỏi này em rất thắc mắc và rất cần thiết. Em chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: của cải/tài sản chung hợp nhất của vợ chồng

Căn cứ Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc chung về chế độ của cải/tài sản của vợ chồng như sau:

“1. Vợ, chồng bình đẳng với nhéu về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, dùng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có mức lương.

2. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng mong muốn thiết yếu của gia đình.

3. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về của cải/tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường”.

Như vậy, theo quy định, thì vợ chồng bình đẳng với nhéu về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, dùng, định đoạt tài sản chung. Theo khoản 1 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì việc đinh đoạt tài sản chung là bất động sản phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của cả vợ, và chồng.

Như vậy, đối với hợp đồng vay vốn tại ngân hàng, thế chấp bằng sổ đỏ, khi chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận thì cần phải có chữ ký của cả 2 vợ chồng, thể hiện sự đồng ý của vợ chồng đối với việc xác lập, chấm dứt giao dịch.

Trường hợp ngân viên ngân hàng giải quyết cho một bên rút mà không qua chữ ký của bên còn lại (khi không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay có sự ủy quyền bằng văn bản của người còn lại) là trái với quy định pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc liên đới bồi thường thiệt hại cho bạn.

✅ Mọi người cũng xem : nguyên liệu làm nama chocolate mua ở đâu

6. Xác định tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng:

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Ủy quyền cho vợ mua đất là của cải/tài sản chung

xin phép chào luật sư: Mẹ em được ông bà ngoại cho một mảnh đất sau khi ba em mất. Có di chúc của ông bà để lại cho mẹ em. mặc khác, sau khi cấp giấy CNQSDĐ có ghi tên mẹ và ba em (đã chết). Nhưng hiện giờ khi mẹ em làm di chúc để lại cho các con thì văn phòng công chứng lại ghi là bố mẹ. Vậy cho em hỏi đây là tài sàn chung hay là tài sản riêng của mẹ em. Vì đất này được ông bà em cho sau khi bố em đã mất. Em chân thành cảm ơn và mong Luật sư sớm phản hồi lại giúp em. xin phép chân trọng cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 612 Bộ luật dân sự 2015, di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong của cải/tài sản chung với người khác.

Theo quy định, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Theo như bạn trình bày, ông bà bạn là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất, khi ông bà bạn mất, ông bà bạn có để lại di chúc định đoạt để lại cho riêng mẹ bạn, khi đó bố bạn đã mất.

Theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm của cải/tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, vận hành sản xuất, buôn bán, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và mức lương hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Khoản 1 Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: của cải/tài sản riêng của vợ, chồng gồm của cải/tài sản mà mỗi người có trước khi đám cưới; của cải/tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật hôn nhân và gia đình 2014; của cải/tài sản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Xem thêm: Lập di chúc định đoạt phần của cải/tài sản trong tài sản chung của vợ chồng

Theo thông tin bạn cung cấp, mảnh đất này mẹ bạn được ông bà bạn để lại di chúc sau khi ba bạn mất. Như vậy đây là của cải/tài sản riêng của mẹ bạn, không phải là của cải/tài sản chung bố mẹ bạn. 

Khi cấp giấy CNQSDĐ có ghi tên mẹ và ba bạn (đã chết), như vậy cơ quan có thẩm quyền trong quá trình cấp sổ đỏ cho mẹ bạn đã cấp sai tên của người sử dụng đất bởi dựa trên các giấy tờ của mẹ bạn thì đây là của cải/tài sản riêng của mẹ bạn, do đó nay mẹ bạn phải thực hiện Thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đứng tên mẹ bạn. Sau đó mẹ bạn có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến mảnh đất này như chuyển nhượng, tặng cho, để lại di chúc,…

Xem thêm: Hỏi về giải quyết tranh chấp tài sản chung theo hồ sơ tố tụng dân sự

Được đăng bởi:
Kinh Tế Vĩ Mô
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.190 bài viết

Tải văn bản tại đây

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Chia tài sản chung của vợ chồng là quyền dùng đất?

Quy định về chiếm hữu, dùng, định đoạt tài sản? Chiếm hữu, dùng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng?

Khái quát về tài sản chung của vợ chồng? Quy định sử dụng tài sản chung của vợ chồng để buôn bán?

Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng là gì? Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng dùng để làm gì? Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ của cải/tài sản chung của vợ chồng? Hướng dẫn mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng?

Khái niệm chế độ của cải/tài sản của vợ chồng là gì? Đặc điểm và nguyên tắc chế độ của cải/tài sản của vợ chồng? Đặc điểm của chế độ tài sản của vợ chồng? Nguyên tắc chế độ của cải/tài sản của vợ chồng?

Trường hợp nào nhà đất, bất động sản là tài sản chung của vợ chồng? Làm thế nào để vợ chồng cùng đứng tên trên sổ đỏ nhà đất?

Các lưu ý về quyền dùng đất, sổ đỏ nhà đất của hai vợ chồng? tài sản là quyền dùng đất đai trong thời kỳ hôn nhân là của cải/tài sản riêng hay là của cải/tài sản chung của hai vợ chồng?

Tiền lương của vợ chồng là tài sản chung hay của cải/tài sản riêng. Khi nào mức lương tiền lương, tiền công, lợi nhuận buôn bán được coi là của cải/tài sản riêng của vợ chồng? tài sản nào được xác định là tài sản chung của vợ chồng?

cách thức, Thủ tục phân chia của cải/tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Xác định giá trị của cải/tài sản chung và nguyên tắc phân chia của cải/tài sản chung trong hôn nhân.

Vàng cưới là của cải/tài sản riêng của vợ hay là của cải/tài sản chung của hai vợ chồng? Của hồi môn bố mẹ cho trong kết hôn có được coi là của cải/tài sản chung không? Căn cứ xác định và phân chia của cải/tài sản chung của vợ, chồng?

Mẫu quyết liệt đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động là gì? Mẫu quyết liệt đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào vận hành? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào vận hành?  Trình tự hồ sơ của pháp luật về đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động?

Mẫu thông báo dự trữ bắt buộc trong kỳ duy trì dự trữ yêu cầu là gì? Mẫu thông báo dự trữ bắt buộc trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc? Hướng dẫn làm Mẫu thông báo dự trữ bắt buộc trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc? một vài quy định của pháp luật về dự trữ bắt buộc trong kỳ duy trì dự trữ yêu cầu?

Mẫu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp là gì? Mẫu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp? Hướng dẫn soạn thảo mẫu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp? một số quy định về giữ người trong trường hợp khẩn cấp?

Mẫu thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư là gì? Mẫu thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư? Hướng dẫn làm Mẫu thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư? một số quy định của pháp luật về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư? quá trình nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư?

Mẫu quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm là gì? Mẫu quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm? một số quy định của pháp luật về hồi phục việc giải quyết nguồn tin về tội phạm?

Ý nghĩa của kỹ năng lập kế hoạch? Các bước lập kế hoạch? Phương pháp lập kế hoạch của Doanh nghiệp?

Trung gian thanh toán là gì? Trung gian thanh toán trong tiếng Anh là gì? Pháp luật về trung gian thanh toán? Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán?

Từ vựng là gì? Phân loại và ví dụ về từ vựng? Tầm quan trọng của từ vựng?

Các quyền của chủ rừng sản xuất? Chủ rừng sản xuất tiếng Anh là gì? Rừng sản xuất có chức năng gì? Các quyền của chủ rừng sản xuất?

giấy tờ mở cơ sở chế biến lâm sản? hồ sơ mở cơ sở chế biến lâm sản tiếng Anh là gì? Quyền và nghĩa vụ là gì?

Mẫu quyết liệt thay đổi cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là gì, mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết liệt thay đổi ngay cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định thay đổi ngay cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm? Trình tự, giấy tờ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm? Gọi tố giác tội phạm qua điện thoại có được giải quyết không?

Mẫu bản khai thay đổi thông tin tên miền là gì? Mẫu bản khai thay đổi thông tin tên miền? Hướng dẫn làm Mẫu bản khai thay đổi ngay thông tin tên miền? Quy định của pháp luật về đăng ký tên miền? Trình tự và giấy tờ thay đổi thông tin đăng ký tên miền?

Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền là gì? Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền? Hướng dẫn làm Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền? Quy định của pháp luật về đăng ký tên miền? quy trình chuyển đổi nhà đăng ký tên miền?

Mẫu quyết liệt thay đổi ngay cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết liệt thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm? Phân biệt tin báo và tố giác tội phạm? Trình tự, Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm?

Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là gì? Mẫu số 62/BB-CCKPHQ: Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy? Hướng dẫn lập Mẫu số 62/BB-CCKPHQ: Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy? một vài quy định pháp luật liên quan?

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Mẫu phiếu thu thập thông tin công ty, hợp tác xã là gì? Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Mẫu phiếu thu thập thông tin công ty, hợp tác xã để làm gì? Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Mẫu phiếu thu thập thông tin Doanh nghiệp, hợp tác xã? Hướng dẫn lập Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Mẫu phiếu thu thập thông tin Doanh nghiệp, hợp tác xã? một vài quy định pháp lý liên quan?

Mẫu số 07: Mẫu kết luận giám định pháp y tâm thần là gì? Mẫu số 07: Mẫu kết luận giám định pháp y tâm thần? Hướng dẫn lập Mẫu số 07: Mẫu kết luận giám định pháp y tâm thần? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu quyết định tuyên bố phá sản là gì? Mẫu quyết định tuyên bố phá sản? Hướng dẫn lập mẫu quyết liệt tuyên bố phá sản? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu bản đăng ký đổi loại hình công ty là gì? Mẫu bản đăng ký đổi loại hình công ty? Hướng dẫn lập Mẫu bản đăng ký đổi loại hình Doanh nghiệp? một vài quy định pháp lý liên quan?

Mẫu thông báo đăng ký chuyển nhượng cổ phần là gì? Mẫu thông báo đăng ký chuyển nhượng cổ phần? Hướng dẫn lập mẫu thông báo đăng ký chuyển nhượng cổ phần? một vài quy định pháp luật liên quan?Các câu hỏi về làm giấy từ chối tài sản ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê làm giấy từ chối tài sản ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết làm giấy từ chối tài sản ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết làm giấy từ chối tài sản ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết làm giấy từ chối tài sản ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về làm giấy từ chối tài sản ở đâu


Các hình ảnh về làm giấy từ chối tài sản ở đâu đang được Team GiaiDieuXanh Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm dữ liệu, về làm giấy từ chối tài sản ở đâu tại WikiPedia

Bạn nên tìm nội dung về làm giấy từ chối tài sản ở đâu từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: http://giaidieuxanh.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : http://giaidieuxanh.vn/dia-diem/

Give a Comment