Bài viết Thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông thuộc chủ đề về Wiki Whare thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh tìm hiểu Thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông”

Đánh giá về Thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông


Xem nhanh
Video hướng dẫn cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS và THPT

Thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông . tổng giá trị pháp lý của bản sao y văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc.

Trong cuộc sống, vì các nguyên nhân khác nhéu mà chúng ta không còn lưu giữ được bằng cấp 3, có thể do cháy, mất, hỏng. Để làm Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp THPT thì hiện nay Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ban hành quy chế quy định về quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt là văn bằng, chứng chỉ), gồm: nội dung, ngôn ngữ ghi trên văn bằng, chứng chỉ, phụ lục văn bằng; in phôi và quản lý văn bằng, chứng chỉ; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Nhằm giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề này của khách hàng trên toàn quốc, Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của công ty Luật Dương Gia xin giới thiệu, hướng dẫn hồ sơ cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3 như sau:

  • Cấp lại văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân hướng dẫn cấp lại văn bằng, chính chỉ như sau:

‘Điều 18. Cấp lại văn bằng, chứng chỉ

1. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

2. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều 15 của Quy chế này có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ.

3. giấy tờ cấp lại văn bằng, chứng chỉ như sau:

a) Người có bắt buộc cấp lại văn bằng, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ một bộ giấy tờ gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ đề nghị cấp lại; hồ sơ chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp mẫu văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp văn bằng, chứng chỉ đã thay đổi ngay, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại văn bằng, chứng chỉ.’

Theo quy định trên thì nếu văn bằng tốt nghiệp các cấp học mà bị sai sót các thông tin như họ và tên người học, ngày tháng năm sinh, nơi sinh… thì theo bắt buộc của người được cấp văn bằng, chứng chỉ cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ. Người được cấp văn bằng, chứng chỉ bị sai thông tin hãy gửi một bộ hồ sơ bằng phương thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ gồm: Đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ đề nghị cấp lại; giấy tờ chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ (trường hợp sai các thông tin về nhân thân như nam hay nữ, dân tộc, họ và tên người học… thì cung cấp cho cơ quan cấp lại văn bằng, chứng chỉ giấy khai sinh, sổ H.K, chứng minh thư nhân dân, các quyết liệt cải chính, sửa đổi thông tin hộ tịch nếu có).

Xem thêm: Làm thế nào khi mất bằng tốt nghiệp và học bạ?

  • Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Việc cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Trong trường hợp này, Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 quy định việc phân cấp và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý văn bằng, chứng chỉ cho Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý việc sử dụng phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ do Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp, như vậy thẩm quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng sẽ do Sở giáo dục và đào tạo cấp bời vì sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ là tài liệu do cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

  • giấy tờ cấp bản sao y bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc.

giấy tờ đề nghị cấp bản sao y bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc gồm:

– Đơn đề nghị cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp như: Điểm thi, Số hiệu văn bằng, Số vào sổ gốc cấp văn bằng, Kỳ thi, Khóa thi,…

– Bản chính hoặc bản sao y có chứng thực giấy CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị dùng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

– Trường hợp người bắt buộc cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 của Quy chế này thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc hồ sơ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

– Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại điểm a, b, c khoản này kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Xem thêm: Có được cấp lại bản chính bằng tốt nghiệp cao đẳng khi bị mất

Trình tự cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc được quy định như sau:

– Người đề nghị cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

– Ngay trong ngày tiếp nhận bắt buộc cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc phải cấp bản sao y cho người có bắt buộc. Trong trường hợp bắt buộc cấp bản sao y từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

– Đối với trường hợp cùng một lúc bắt buộc cấp bản sao y từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng thường xuyên bản sao y, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận bắt buộc cấp bản sao y không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm b khoản này thì thời hạn cấp bản sao y được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người bắt buộc; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung bắt buộc cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người bắt buộc thì cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người bắt buộc và nêu rõ lý do theo thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

xin kính chào luật sư. Em bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3 vậy em cần làm những gì để xin lại bằng tốt nghiệp? Chi phí là bao nhiêu và thời gian là bao lâu? Em đang lo lắng là trường học không còn lưu giữ nữa. Có khó khăn lắm hay không? xin tư vấn cho em với.

Xem thêm: Thời hạn cấp, hồ sơ xin phép cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Doanh nghiệp LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT

2. Nội dung tư vấn:

thu-tuc-cap-lai-bang-tot-nghiep-cap-3

>>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 1900.6568

Theo quy định pháp luật, các văn bằng chứng chỉ bản chính chỉ được cấp một lần, bạn không được cấp lại bằng tốt nghiệp bản chính, chỉ được cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp. do đó bạn có quyền bắt buộc cấp bản sao y bằng tốt nghiệp cấp 3, trình tự Thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT như hướng dẫn ở phần trên. Các trường THPT đều không thực hiện việc cấp lại bằng tốt nghiệp gốc bạn có khả năng nhờ trường hỗ trợ làm bản sao y bằng tốt nghiệp và có giá trị dùng thay cho bản chính, Vì vậy trường hợp của bạn giải quyết như sau:

Đầu tiên, bạn nên trình báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT và cơ quan công an nơi gần nhất khi bị mất bằng tốt nghiệp THPT. Sau đó, bạn chuẩn bị đơn đề nghị cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp như: Điểm thi, Số hiệu văn bằng, Số vào sổ gốc cấp văn bằng, Kỳ thi, Khóa thi,… Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận giấy tờ kiểm tra.

Xem thêm: Mất bảng điểm, bằng tốt nghiệp có xin cấp lại được không?

Bạn nộp những hồ sơ đó cho Sở giáo dục và đào tạo nơi quản lý trường THPT trước đây bạn tốt nghiệp để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Sở giáo dục và đào tạo sẽ kiểm tra sổ cấp bản sao và quản lý việc cấp bản sao y văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thực hiện cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT cho bạn.

Xem thêm: Chỉnh sửa họ tên trên bằng tốt nghiệp

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.140 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là gì? Những quy định liên quan đến ủy quyền? Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp? Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền nhận bằng thay?

Làm thế nào khi mất bằng tốt nghiệp và học bạ THPT? Có được cấp lại văn bằng gốc, xác nhận quy trình học tập khi bị mất giấy tờ gốc.

một số quy định chung về văn bằng, chứng chỉ? Điều kiện và nguyên tắc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật? hồ sơ đính chính thông tin trên học bạ và bằng tốt nghiệp THCS?

Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Trình tự giấy tờ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

Thời hạn bổ sung chứng chỉ tiếng anh và tin học để được lấy bằng tốt nghiệp. Kế hoạch xét tốt nghiệp.

bản sao bằng tốt nghiệp chưa có dấu có tổng giá trị pháp lý không? Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp và học bạ cấp 3? Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi thay đổi ngay sang tên mới? hồ sơ xin phép cấp lại bản sao y bằng tốt nghiệp trung học phổ thông?

Mất bảng điểm có xin cấp lại được không? Xử phạt đối với hành vi mua bán dùng bảng điểm giả? Mất bằng tốt nghiệp cao đẳng có được cấp lại không? Cấp lại bằng tốt nghiệp bị mất khi không còn hồ sơ lưu trữ tại nhà trường?

Có được cấp lại bản chính bằng tốt nghiệp cao đẳng khi bị mất. giấy tờ cấp bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp.

Có được điều chỉnh năm sinh trong bằng tốt nghiệp THPT không? Thông tin trên bằng tốt nghiệp cấp 3 không đúng với giấy khai sinh.

Phụ cấp nghinh nghiệm là gì? Điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo? Mức phụ cấp nghinh nghiệm nhà giáo? Quy định về việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên?

hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo? Đăng ký ở đâu? Đăng ký như thế nào? Trình tự thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất?

Sao y bản chính là gì? Doanh nghiệp có quyền tự đóng dấu sao y bản chính hồ sơ không? Doanh nghiệp không có thẩm quyền sao y bản chính?

Hiệu trưởng có quyền xử lý kỷ luật đối với vi phạm về chuyên môn không? Hiệu trưởng đe dọa giáo viên có vi phạm luật giáo dục không? Xử lý như thế nào khi hiệu trưởng có hành vi xúc phạm giáo viên?

Đơn xin bãi nại trong vụ việc giao thông là gì? Mẫu đơn xin phép bãi nạn vụ việc tai nạn giao thông mới nhất? Hướng dẫn viết đơn xin bãi nại vụ việc tai nạn giao thông? Trách nhiệm khi tai nạn giao thông xảy ra?

Thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài? Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài cần phải lưu ý những vấn đề gì? Hướng dẫn đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài? hồ sơ làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài?

Lệ phí làm thẻ căn cước công dân? giấy tờ làm thẻ căn cước công dân? Có được nhận lại chứng minh thư nhân dân cũ khi làm thẻ căn cước công dân? Làm thẻ căn cước công dân ở nơi đăng ký tạm trú được không?

Mã định danh cá nhân là gì? Mã định danh cá nhân sử dụng để làm gì? Tra cứu mã định danh cá nhân?

Quy định của pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất. Những lưu ý khi tặng cho quyền sử dụng đất.

Trường hợp chậm cấp sổ đỏ người dân phải làm thế nào? Xử phạt cơ quan nhà nước chậm cấp sổ đỏ cho người dân. Quyền khiếu nại khi cơ quan Nhà nước làm chậm.

Thời gian cấp sổ đỏ? Chậm cấp sổ đỏ người dân phải làm như thế nào? hồ sơ, thời gian cấp sổ đỏ lần đầu bao nhiêu ngày? Điều kiện để được cấp sổ đỏ mới nhất.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì? Làm sổ đỏ cần xin phép xác nhận tình trạng hôn nhân không? Trình tự, hồ sơ xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân? Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân qua cổng sản phẩm công quốc gia?

Trung thu là gì? Các tên gọi khác của Tết Trung thu? Nguồn gốc của ngày Tết Trung thu? Ý nghĩa ngày Tết Trung thu?

Lịch nghỉ hè được áp dụng đối với các giáo viên thuộc các cơ sở nào? Quy định về thời gian nghỉ hè của nhà giáo? Quy định về thời điểm nghỉ hè? Giáo viên dạy học vào ngày nghỉ hè được tính lương như thế nào?

hồ sơ là gì? các loại giấy tờ? Khác biệt giữa giấy tờ và tài liệu? Ý nghĩa của giấy tờ? Trách nhiệm của đơn vị và cá nhân trong công tác lập giấy tờ?

Khởi tố vụ án hình sự là gì? Nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự? Căn cứ khởi tố vụ án hình sự?

Công đoàn cơ sở là gì? Quy định về việc công khai tài chính? công ty phải báo cáo tài chính công đoàn cho cấp trên như thế nào? Nội dung và cách thức công khai tài chính trong tổ chức công đoàn? Mẫu báo cáo công khai tài chính?  

Bảo hiểm xã hội một lần là gì? những loại hình của Bảo hiểm xã hội? Nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Kiểm soát hồ sơ hành chính là gì? Tại sao phải kiểm soát hồ sơ hành chính? Quy định về kiểm soát giấy tờ hành chính?

Thế nào là phạt nguội? quá trình phạt nguội các lỗi vi phạm giao thông? Cảnh sát giao thông có liên lạc thông báo phạt nguội không? Các cách kiểm tra thông tin phạt nguội? Nộp phạt nguội ở đâu?Các câu hỏi về làm bản sao bằng tốt nghiệp ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê làm bản sao bằng tốt nghiệp ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé