Bài viết Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu? thuộc chủ đề về Ở Đâu thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh.Vn tìm hiểu Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?”

Đánh giá về Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?


Xem nhanh
Chương 2 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (chương trình mới 2021)
Tài liệu sử dụng, tham khảo: Giáo trình triết học Mác - Lênin, NXB CTQG, 2021; Hỏi và đáp môn NNLCB CCNML, NXBCTQG, 2010; Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, 2013; Học thuyết kinh tế Mác - Lênin về phương thức sản xuất TBCN, NXB Lao động, 2013 và các tài liệu khác.
Kênh Youtube Triết học123
Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng và TS. Hà Thị Bắc
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem, có những nhận xét, động viên để tôi có những video tốt hơn. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Mong các bạn chia sẻ để mọi người biết nhiều hơn về kênh, đăng kí để kênh đạt mốc 10 nghìn người đăng kí.
Trân trọng,
#HùngLê-Lýluậnchínhtrịvàxãhội
#Sử Việt
#Triết học 123
#triết_học #triết_học_Mác_Lênin
#chủ_nghĩa_xã_hội_khoa_học
#chủ_nghĩa_duy_vật_biện_chứng
#phép_biện_chứng_duy_vật
#chủ_nghĩa_duy_vật_lịch_sử

Từ những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã lớn mạnh, tiến hành đấu tranh chính trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản. Giai cấp làm công nhân ra đời trước tiên ở nước Anh. 

Trắc nghiệm: giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?

A. Hà Lan

B. Anh

C. Pháp

D. Đức

Trắc nghiệm:

Đáp án đúng: B. Anh

Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở nước Anh

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1. Phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nửa đầu thế kỉ XX

* nguyên nhân

– thời gian làm việc của công nhân từ 12 – 16 giờ/ngày.

– Đồng lương chết đói.

– Điều kiện làm việc rất tồi tàn.

=> làm công nhân >< tư sản.

* Các hình thức đấu tranh đầu tiên

Đập phá máy móc, đốt công xưởng => bãi công, đòi tăng lương, hạn chế giờ làm.

=> Lập các công đoàn.

2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

– Từ những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX, giai cấp làm công nhân đã lớn mạnh, tiến hành đấu tranh chính trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản.

– Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng :ương, hạn chế giờ làm và đòi thiết lập chế độ cộng hòa. Tinh thần đấu tranh của họ thể hiện qua khẩu hiệu viết trên lá cờ “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Năm 1834, thợ tơ Li-ông lại khởi nghĩa, đã chiến đấu quyết định với quân chính phủ trong bốn ngày.

– Năm 1844, làm công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa, chống sự hà khắc của chủ xưởng và điều kiện lao động tồi tệ. Cuộc khởi nghĩa chỉ cầm cự được ba ngày rồi bị đàn áp đẫm máu.

– Từ năm 1836 đến năm 1847, một phong trào làm công nhân rộng lớn, có tổ chức, đã diễn ra ở Anh, đó là “Phong trào Hiến chương”.

– cách thức đấu tranh của phong trào này là mít tinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương, Giảm giờ làm cho người lao động. Phong trào cuối cùng bị dập tắt nhưng đã tỏ rõ tính chất quần chúng rộng lớn, tính tổ chức và mục tiêu chính trị rõ rệt.

– Những cuộc đấu tranh của công nhân Pháp, Đức, Anh nêu trên cuối cùng đều đặn bị thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và chưa có đường lối chính trị đúng đắn, nhưng đã đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế và tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.

giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?

>>> Xem thêm: Giai cấp công nhân chịu 3 tầng áp bức của?

3. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác

a. Mác và Ăng-ghen

* C.Mác

– Các.Mác (1818- 1883) phát sinh trong một gia đình trí thức ở Đức.

– Quan điểm của ông đó là: “giai cấp vô sản được vũ trang bằng lí luận cách mạng sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột”.

giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?
C.Mác (1818- 1883)

* Phri-đrich Ăng-ghen

– Phri-đrich Ăng-ghen (1820-1895) nảy sinh trong một ra đình chủ xưởng ở Đức

– Ăng-ghen cho rằng: “giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là một lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tu sản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.”

giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?
Phri-đrich Ăng-ghen (1820-1895)

– Cả 2 ông đều nhận thức được sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là “ người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản”.

b. “ Đồng minh những người cộng sản” và “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

– Mác và Ăng-ghen cải tổ “ Đồng minh chính nghĩa” thành “ Đồng minh những người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế.

– Tháng 2/1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời với nội dung:

+ Nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

+ Giai cấp vô sản là lực lượng lật đổ chế độ tư bản, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Tuyên ngôn kết thức bằng lời huy động: “ Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.

giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?
Trang bìa của Tuyên ngôn độc lập

– Ý nghĩa: Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm luận điểm cơ bản về sự phát triển của xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

c. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 – Quốc tế thứ nhất

* Phong trào làm công nhân:

– Ở Pháp:

+ 23/06/1848: làm công nhân và nhân dân lao động Pa-ri lại khởi nghĩa, dựng chiến lũy và chiến đấu anh dũng trong bốn ngày.

– Ở Đức:

+ làm công nhân và thợ thủ công cũng nổi dậy. Sợ hãi trước phong trào quần chúng, tư sản Đức không quyết liệt đấu tranh chống thế lực phong kiến.

* Quốc tế thứ nhất:

– Hoàn cảnh ra đời:

Sau cách mạng năm 1848 – 1949, chủ nghĩa tư bản thắng thế đối với chế độ phong kiến. Tuy thành quả rơi vào tay giai cấp tư sản nhưng công nhân đã trưởng thành và nhận thức được vai trò và vị trí của mình và tinh thần đoàn kết quốc tế.

– Thành lập và hoạt động:

+ 28/09/1864, với sự tham gia của Mác. Mác được cử vào ban lãnh đạo và trở thành linh hồn của quốc tế thứ nhất.

+ Quốc tế thứ nhất có nhiệm vụ truyền bá học thuyết Mác và thúc đẩy phong trào làm công nhân các nước.

4. Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về giai cấp công nhân

Câu 1: Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăng-ghen soạn thảo kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

A. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!

B. Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!

C. Các dân tộc bị áp bức hãy đoàn kết lại!

D. Nhân dân các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!

Câu 2: Các- Mác sinh tại đâu?

A. Pháp

B. Đức

C. Mĩ

D. Bồ Đào nha

Câu 3: Tình cảnh giai cấp công nhân Anh được Ăng-ghen sáng tác năm nào?

A. 1819

B. 1842

C. 1821

D. 1822

Câu 4: Đồng minh những người cộng sản là tổ chức của giai cấp nào?

A. Vô sản quốc tế

B. Tư sản Đức

C. Quý tộc Pháp

D. Nông dân quốc tế.

Câu 5: Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao?

A. Lực lượng quá yếu thiếu sự đoàn kết.

B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

C. Không được sự ủng hộ cucra phong trào làm công nhân quốc tế.

D. Chưa có ý thức giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình.

Câu 6: Cuộc đấu tranh của làm công nhân thể hiện rõ tính chất quần chúng, rộng lớn nhất là cuộc đấu tranh nào?

A. Khởi nghĩa của công nhân Pa-ri

B. “ Phong trào Hiến Chương” ở Anh

C. Khởi nghĩa của công nhân Sơ-lê-din

D. Khởi nghĩa của thợ Li-ông năm 1834

Câu 7: Cac-mac, Ăng-ghen chống lại giai cấp nào?

A. Vô sản

B. làm công nhân

C. Nông dân

D. Tư sản

Câu 8: Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại đâu?

A. Pháp

B. Đức

C. Mĩ

D. Anh

Câu 9: Vai trò của Mác là:

A. Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội, lập Quốc tế thứ nhất.

B. Đứng đầu ban lãnh đạo

C. Đưa quốc tế I chống tư tưởng sai lệch thông qua nghị quyết đúng đắn.

D. A, B, C đúng

Câu 10: Quốc tế thứ nhất vận hành từ:

A. 18/6 – 4/1872

B. 18/6 – 4/1873

C. 18/6 – 4/1871

D. 18/6 – 4/1870

Câu 11: Phong trào Hiến Chương ở Anh vào năm nào?

A. 1836 – 1847

B. 1836 – 1848

C. 1836 – 1849

D. 1837 – 1847

Câu 12: cách thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp làm công nhân là gì?

A. Mít tinh, biểu tình.

B. Bãi công

C. Khởi nghĩa.

D. Đập phá máy móc.

Câu 13:  Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào?

A. Đồng minh những người cộng sản.

B. Quốc tế thứ nhất.

C. Quốc thế thứ hai.

D. Quốc tế thứ ba.

Câu 14: Vì sao giai cấp công nhân ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc đoàn kết các giai cấp vô sản trên thế giới?

A. Nhận thấy có cùng một kẻ thù chung, đoàn kết mới có sức mạnh.

B. Cùng chung lý luận đấu tranh trong cuộc chiến chống giai cấp tư sản, đó là chủ nghĩa Mác.

C. Vì cùng chung một mục đích đó là chống lại sự áp bức của chủ nghĩa tư bản.

D. Cuộc đấu tranh biểu hiện ý thức tự đứng lên giải phóng mình của vô sản thế giới.

Như vậy Top lời giải cùng các bạn tìm hiểu thông tin vềsự ra đời của giai cấp công nhân. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu bổ ích về giai cấp làm công nhân nha!Các câu hỏi về giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu


Các hình ảnh về giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu đang được Team GiaiDieuXanh Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu tại WikiPedia

Bạn nên tìm nội dung chi tiết về giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://giaidieuxanh.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://giaidieuxanh.vn/dia-diem/

Give a Comment