Bài viết Kinh phí công đoàn để làm gì? Nộp kinh phí công đoàn ở đâu? thuộc chủ đề về Tìm Địa Điểm thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng http://giaidieuxanh.vn/ tìm hiểu Kinh phí công đoàn để làm gì? Nộp kinh phí công đoàn ở đâu? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Kinh phí công đoàn để làm gì? Nộp kinh phí công đoàn ở đâu?”

Đánh giá về Kinh phí công đoàn để làm gì? Nộp kinh phí công đoàn ở đâu?


Xem nhanh
Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để tìm hiểu:
+) Người lao động có đồng thời hợp đồng lao động với hai công ty thì đóng kinh phí công đoàn ở đÂU?
+) Mức phân bổ kinh phí công đoàn 2021 thay đổi như thế nào?
Các bạn tham gia group này để trao đổi, chia sẻ kiến thức nhé!
https://www.facebook.com/groups/521996848723261/?ref=group_header
Cảm ơn các bạn
HỌC CÙNG HELEN
Fanpage: https://www.facebook.com/lineduhn/
Group: https://www.facebook.com/groups/521996848723261/?ref=group_header

Kinh phí công đoàn là gì? Kinh phí công đoàn tiếng Anh là gì? Kinh phí công đoàn để làm gì? Nộp kinh phí công đoàn ở đâu? Mức kinh phí công đoàn năm 2022?

Công đoàn là tổ chức đại diện, thực hiện các công việc trong quyền lợi, nhu cầu, nghĩa vụ của người lao động. Vì vậy, cần có kinh phí để duy trì cũng như đảm bảo vận hành của công đoàn. Kinh phí công đoàn cũng phát sinh các mục đích sử dụng trên cơ sở đó. Người dùng lao động trực tiếp nộp các khoản kinh phí công đoàn mỗi tháng. Các kinh phí phù hợp lại được phân về quản lý và dùng tại các công đoàn cơ sở. Cùng tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan để trả lời cho câu hỏi này.

Căn cứ pháp lý:

– Luật công đoàn năm 2012.

– Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn.

– quyết liệt 1908/QĐ–TLĐ năm 2016 Quy định này quy định chi tiết về quản lý tài chính, của cải/tài sản công đoàn; phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; đóng đoàn phí,…

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Kinh phí công đoàn là gì?
  • 2 2. Kinh phí công đoàn tiếng Anh là gì?
  • 3 3. Kinh phí công đoàn để làm gì?
  • 4 4. Nộp kinh phí công đoàn ở đâu?
  • 5 5. Mức kinh phí công đoàn năm 2022:

1. Kinh phí công đoàn là gì?

Khái niệm kinh phí công đoàn:

Thông qua quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 thì:

Kinh phí công đoàn hay còn được hiểu là quỹ công đoàn. Kinh phí này được hiểu là một khoản tài chính công đoàn do cơ quan, tổ chức, công ty đóng trong hoạt động của đơn vị mình. giá trị này được trích ra bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động,

Các nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở ở đơn vị.

Xem thêm: Kinh phí công đoàn là gì? sử dụng kinh phí công đoàn như thế nào?

Ý nghĩa của kinh phí công đoàn:

Kinh phí công đoàn chính là nguồn tài trợ cho các vận hành ở các cấp công đoàn. hiện nay pháp luật có quy định về kinh phí công đoàn sẽ được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương mà các đơn vị sử dụng lao động phải thanh toán cho người lao động. Qua đó đảm bảo các vận hành quản lý, duy trì tương đương thực hiện hoạt động trong trách nhiệm của công đoàn.

Và 2% này sẽ được phân chia 1/2 số đó được nộp vào công đoàn cấp trên, 1/2 còn lại sẽ được giữ để sử dụng cho các hoạt động công đoàn ở đơn vị. Trong trường hợp chưa có công đoàn cơ sở, vẫn phải đảm bảo nộp đủ 2% đó.

Tại Luật Công đoàn có quy định Phí công đoàn bao gồm các khoản sau:

– Mức phí công đoàn do Doanh nghiệp tính theo tỷ lệ 2% dựa trên tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tiền lương này sẽ bao gồm các khoản: thu nhập, phụ cấp lương và các khoản phụ cấp khác thuộc danh mục phải đóng bảo hiểm xã hội. Để xác định tổng giá trị thực tế tiền lương của người lao động, từ đó tính chính xác được nghĩa vụ.

– Căn cứ vào Điều lệ công đoàn Việt Nam:

Các đoàn viên khi tham gia đều đặn phải đóng một số tiền được gọi là đoàn phí. Trong đó, tổng giá trị tối thiểu ở mức 1% trên tổng số tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Mức đóng tối đa hàng tháng của một đoàn viên sẽ không vượt quá 10% mức lương cơ sở.

Xem thêm: Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí là gì?

Những cá nhân không tham gia vào tổ chức công đoàn thì không cần phải đóng số đoàn phí nêu trên. Trường hợp Doanh nghiệp không có thành lập công đoàn thì người lao động không phải đóng khoản tiền này. Khi đó, họ thực hiện một trong hai nghĩa vụ tùy trường hợp thực tế. Khi đó, họ cũng được nhận các quyền và lợi ích khi là thành viên công đoàn.

✅ Mọi người cũng xem : thuốc cai nghiện ma túy cedemex mua ở đâu

2. Kinh phí công đoàn tiếng Anh là gì?

Kinh phí công đoàn tiếng Anh là Union funds.

✅ Mọi người cũng xem : thuốc trị mụn kim ngân hoa mua ở đâu

3. Kinh phí công đoàn để làm gì?

Theo quy định tại Điều 21 quyết định 1908/QĐ–TLĐ năm 2016 kinh phí công đoàn được dùng như sau:

Thứ nhất, Công đoàn cơ sở được dùng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và được dùng 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn. Thu giá trị kinh phí theo phần trăm lương của người lao động tương ứng trong các công ty.

Thứ hai, tiến hành nộp lên công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn.

Thứ ba, cấp cho công đoàn cơ sở không được phân cấp thu kinh phí công đoàn. Khi đó, cấp trên thực hiện cấp kinh phí đảm bảo duy trì vận hành của công đoàn cơ sở.

cụ thể như sau:

Theo quy định thì công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng 65% tổng số kinh phí công đoàn thu được, 60% tổng số đoàn phí thu được và 100% các khoản thu khác của Doanh nghiệp, tổ chức. Tỷ lệ này đảm bảo mong muốn, mục đích dùng thực tế nguồn kinh phí còn lại ở cơ sở.

Xem thêm: Không thành lập công đoàn cơ sở có phải đóng kinh phí công đoàn không?

Trong đó công đoàn cơ sở sẽ phải nộp lên công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp là 35% tổng số kinh phí công đoàn và 40% tổng số đoàn phí thu được.

Công đoàn cấp trên sẽ được phân cấp để tiến hành thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí công đoàn của các bộ phận, tổ chức, Doanh nghiệp và có trách nhiệm cấp 65% tổng số kinh phí thu được cho công đoàn cơ sở. Để đảm bảo duy trì hoạt động, thực hiện các công việc liên quan của công đoàn tại cơ sở.

Đối với các bộ phận, tổ chức, công ty hiện chưa thành lập được công đoàn cơ sở thì kinh phí công đoàn sẽ do công đoàn cấp trên được phân công trực tiếp thu. Các công ty, tổ chức sẽ được sử dụng 65% tổng số thu cho các hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, xây dựng thỏa ước lao động tập thể,… Khi đó, đơn vị sẽ tiến hành quản lý, thực hiện các nhiệm vụ hoạt động tại công ty.

– Trường hợp công ty, tổ chức đã có công đoàn cơ sở:

Thì mức trích kinh phí công đoàn là 2% tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ được chia theo tỷ lệ:

+ 65% sẽ do công đoàn cơ sở nắm giữ;

+ 35% sẽ được nộp về cho Công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp hoặc Liên đoàn Lao động quận.

Còn về đoàn phí công đoàn thì số tiền phải nộp sẽ được trừ vào 1% lương cơ bản của đoàn viên và được phân chia như sau:

Xem thêm: Không có tổ chức công đoàn có phải đóng phí không?

+ 60% do công đoàn cơ sở giữ lại;

+ 40% sẽ được nộp công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp hoặc Liên đoàn lao động quận.

Các phần trăm này được quy định chi tiết và thống nhất áp dụng ở công đoàn. Từ đó, công đoàn cấp trên có thể quản lý, giám sát cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở.

– Trường hợp công ty, tổ chức chưa thành lập được công đoàn cơ sở thì:

Công đoàn cấp trên được phân cấp thu.

+ 65% kinh phí công đoàn thu được sẽ nộp lên công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp công ty;

+ 35% kinh phí công đoàn còn lại sẽ được nộp trực tiếp vào quỹ Công đoàn Nhà nước.

Cuối năm số kinh phí dùng cho các hoạt động trên chưa hết phải quản lý, theo dõi và trả lại cho công đoàn cơ sở khi đơn vị đó thành lập tổ chức công đoàn. Khi đó, công đoàn cơ sở sẽ tiến hành quản lý, dùng kinh phí của công đoàn trong nhiệm vụ của họ;

Xem thêm: Đối tượng phải đóng phí công đoàn

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, công ty chưa thành lập công đoàn cơ sở đã phá sản, giải thể thì số thu được ghi tăng nguồn thu tài chính công đoàn tại cấp trên cơ sở được phân cấp thu. Đồng thời tiến hành quản lý, duy trì các hoạt động liên quan trong đại diện người lao động ở cơ sở.

4. Nộp kinh phí công đoàn ở đâu?

Đối tượng nộp kinh phí công đoàn:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì phí công đoàn sẽ được đóng theo hàng tháng. giá trị này được căn cứ theo lương hàng tháng mà Doanh nghiệp trả cho người lao động.

Cơ quan, công ty đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn theo mỗi tháng một lần vào cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Đây là các trách nhiệm của người lao động. Các khoản giữ lại từ lương của người lao động được sử dụng để đảm bảo các quyền lợi của họ trong tổ chức, trong đơn vị.

cụ thể đối với kinh phí công đoàn thì sẽ được Doanh nghiệp trích trực tiếp từ chi phí của công ty. tổng giá trị thực tế là phần trăm lương của người lao động theo quy định pháp luật.

Địa điểm nộp kinh phí công đoàn:

Đến ngày định kì thì đại diện của cơ quan, công ty sẽ đến Liên đoàn lao động cấp Quận hoặc huyện nơi cơ quan, Doanh nghiệp đặt trụ sở. Đây là cơ quan thực hiện thu kinh phí. Các vận hành quản lý, giám sát cũng được thực hiện để đảm bảo cho quyền lợi của người lao động.

Người dùng lao động phải tính toán đúng, thực hiện đóng đầy đủ các kinh phí công đoàn. Để đảm bảo các nghĩa vụ tương ứng của mình tương đương quyền lợi dành cho người lao động.

Xem thêm: Chậm nộp phí công đoàn phạt bao nhiêu tiền?

Đối với đoàn phí công đoàn thì sẽ được thu thông qua lương hàng tháng của người lao động. Công đoàn cơ sở được giao nhiệm vụ thu tiền phải ghi chép lại đầy đủ, phản ánh kịp thời việc nộp tiền đoàn phí mỗi tháng của đoàn viên. Đồng thời quản lý để xác minh đúng các giá trị kinh phí, giá trị trích trực tiếp từ tiền lương của người lao động.

Kế hoạch dùng, quản lý tiền quỹ sẽ phải được thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn.

✅ Mọi người cũng xem : tân uyên ở đâu

5. Mức kinh phí công đoàn năm 2022:

Tại Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP đã quy định rõ:

“Các Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị dù đã thành lập công đoàn cơ sở hay chưa thì sẽ đều đặn phải tham gia đóng kinh phí công đoàn hàng tháng với mức đóng là 2% quỹ tiền lương là căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.”

Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP năm 2013 quy định mức đóng như sau:

Mức đóng = 2% x quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Trong đó: Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

mức thu nhập cơ sở không những tác động trực tiếp đến tiền lương, mức đóng và mức hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội mà sẽ còn gián tiếp gây ảnh hưởng các khoản đóng góp khác của người lao động cũng như là các công ty, tổ chức. Từ đó, các quyền lợi, giá trị thực hiện kinh phí công đoàn cũng được biến đổi.

Xem thêm: Nộp phí công đoàn cả năm có được không?

Hằng tháng, với mức lương thực tế của người lao động mà kinh phí công đoàn cũng được phản ánh cụ thể. Vì vậy, các giá trị kinh phí, nghĩa vụ này là không cố định.

Xem thêm: Mức trợ cấp và nguồn kinh phí chi trả trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Kiến thức pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Lê Thị Hồng Gấm
image

cấp bậc: Đang cập nhật …

Lĩnh vực tư vấn: Đang cập nhật …

Trình độ đào tạo: Đang cập nhật …

Số năm kinh nghiệm thực tế: Đang cập nhật …

Tổng số bài viết: 314 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Mức đóng kinh phí công đoàn? Kinh phí công đoàn có yêu cầu không? Phương thức và nguồn đóng kinh phí công đoàn. Chế tài xử lý khi vi phạm quy định về đóng phí công đoàn.

Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí là gì? Quy định về kinh phí công đoàn.

Không thành lập công đoàn cơ sở có phải đóng kinh phí công đoàn không? Kinh phí công đoàn được đóng từ lúc nào?

Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định cụ thể về kinh phí công đoàn.

Kinh phí công đoàn là gì? sử dụng kinh phí công đoàn như thế nào? Pháp luật quy định về mức đóng kinh phí công đoàn và việc sử dụng kinh phí công đoàn thế nào?

Mức trợ cấp và nguồn kinh phí chi trả trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ.

Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ về đóng đoàn phí công đoàn.

Doanh nghiệp không tổ chức công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn không? Đối tượng đóng kinh phí công đoàn. Mức đóng kinh phí công đoàn.

Phí công đoàn. Đối tượng phải đóng phí công đoàn. Trường hợp hoàn trả kinh phí công đoàn cho Doanh nghiệp. Mức đóng kinh phí công đoàn.

Giấy chứng sinh là gì? Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh? Thủ tục cấp giấy chứng sinh như thế nào? Mất giấy chứng sinh có đăng ký khai sinh được không? xin cấp lại giấy chứng sinh được không?

Nhượng quyền thương mại là gì? Các cách thức nhượng quyền thương mại phổ biến nhất hiện này theo pháp luật Việt Nam?

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Đặc điểm của chuyển mục đích sử dụng đất? Hạn mức tối đa được chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu? Diện tích đất tối thiểu chuyển mục đích dùng đất?

Tù có thời hạn là gì? Mục đích của tù có thời hạn? Thời hạn tù có thời hạn? Căn cứ quyết liệt hình phạt tù có thời hạn? Mức hình phạt tù thấp nhất là bao nhiêu lâu? Mức hình phạt tù cao nhất là bao nhiêu năm?

Quy định của pháp luật về pháp luật chuyên ngành thay luật công ty? Khi nào áp dụng pháp luật chuyên ngành thay luật công ty? Việc lựa chọn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?

Cách xác định của cải/tài sản chung, riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân? Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân? Tiền trúng xổ số có phải là của cải/tài sản chung của vợ chồng hay không?

Cưỡng chế thu hồi đất là gì? Các trường hợp được phép thu hồi đất theo luật đất đai? Nguyên tắc và khó khăn cưỡng chế thực hiện quyết liệt thu hồi đất? Trình tự, Thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất?

Phụ cấp nghinh nghiệm là gì? Điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp nghinh nghiệm đối với nhà giáo? Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo? Quy định về việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên?

giấy tờ đăng ký giao dịch đảm bảo? Đăng ký ở đâu? Đăng ký như thế nào? Trình tự thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất?

Sao y bản chính là gì? Doanh nghiệp có quyền tự đóng dấu sao y bản chính giấy tờ không? công ty không có thẩm quyền sao y bản chính?

Hiệu trưởng có quyền xử lý kỷ luật đối với vi phạm về chuyên môn không? Hiệu trưởng đe dọa giáo viên có vi phạm luật giáo dục không? Xử lý như thế nào khi hiệu trưởng có hành vi xúc phạm giáo viên?

Đơn xin phép bãi nại trong vụ việc giao thông là gì? Mẫu đơn xin phép bãi nạn vụ việc tai nạn giao thông mới nhất? Hướng dẫn viết đơn xin phép bãi nại vụ việc tai nạn giao thông? Trách nhiệm khi tai nạn giao thông xảy ra?

Thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài? Đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài cần phải lưu ý những vấn đề gì? Hướng dẫn đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài? Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài?

Lệ phí làm thẻ căn cước công dân? giấy tờ làm thẻ căn cước công dân? Có được nhận lại chứng minh thư nhân dân cũ khi làm thẻ căn cước công dân? Làm thẻ căn cước công dân ở nơi đăng ký tạm trú được không?

Mã định danh cá nhân là gì? Mã định danh cá nhân sử dụng để làm gì? Tra cứu mã định danh cá nhân?

Quy định của pháp luật về tặng cho quyền dùng đất mới nhất. Những lưu ý khi tặng cho quyền dùng đất.

Trường hợp chậm cấp sổ đỏ người dân phải làm thế nào? Xử phạt cơ quan nhà nước chậm cấp sổ đỏ cho người dân. Quyền khiếu nại khi cơ quan Nhà nước làm chậm.

Thời gian cấp sổ đỏ? Chậm cấp sổ đỏ người dân phải làm như thế nào? Thủ tục, thời gian cấp sổ đỏ lần đầu bao nhiêu ngày? Điều kiện để được cấp sổ đỏ mới nhất.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì? Làm sổ đỏ cần xin xác nhận tình trạng hôn nhân không? Trình tự, hồ sơ xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân? Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân qua cổng sản phẩm công quốc gia?

Trung thu là gì? Các tên gọi khác của Tết Trung thu? Nguồn gốc của ngày Tết Trung thu? Ý nghĩa ngày Tết Trung thu?Các câu hỏi về đóng kinh phí công đoàn ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đóng kinh phí công đoàn ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé