Bài viết Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú, làm việc được quy định ra sao? Cơ quan nào có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự? thuộc chủ đề về Wiki Whare thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh tìm hiểu Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú, làm việc được quy định ra sao? Cơ quan nào có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú, làm việc được quy định ra sao? Cơ quan nào có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự?”

Đánh giá về Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú, làm việc được quy định ra sao? Cơ quan nào có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự?


Xem nhanh
Những điểm cần phải nắm chắc về đăng ký nghĩa vụ quân sự

Em quê tại Cần Thơ, Hiện tại đang đi làm và được công ty điều chuyển lên công tác tại tỉnh DakLak. Ở quê gia đình gọi lên cho hay là tháng 12 năm này phải về để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Em thấy trong luật có để là có khả năng đăng kí khám thể trạng tại nơi mình tạm trú hoặc công tác nhưng khi gia đình em hỏi vấn đề này thì Ban chỉ huy quân sự ở xã lại nói là không được, yêu cầu em phải về để khám. Cho em hỏi tại sao lại như vậy? Thứ hai, năm ngoái em cũng đã đi khám thể trạng nghĩa vụ quân sự, kết quả khám là thể trạng xếp loại thấp nhất do em bị lõm ngực không có khả năng để đi nghĩa vụ và hội đồng khám quyết liệt loại bỏ khỏi danh sách gọi khám thể trạng vào các năm sau, nhưng năm này em lại bị gọi khám sức khỏe nữa.
  • Cơ quan nào có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự?
  • Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu được pháp luật quy định như thế nào?
  • Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú, làm việc theo quy định pháp luật

Cơ quan nào có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về Cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự chi tiết như sau:

1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.
2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định như sau:

1. Tháng một hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.
2. Tháng tư hằng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 Điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.
3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật này.

Nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự

Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi ngay nơi cư trú, làm việc theo quy định pháp luật

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi ngay nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến
1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung:
Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi ngay cấp bậc công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.
2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi ngay nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập:
a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm Thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến;
b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm giấy tờ chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm hồ sơ chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.
3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng:
Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.
4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo quy định của Chính phủ.

Về việc khám nghĩa vụ quân sự thì theo quy định sẽ thực hiện khám ở địa phương đăng ký thường trú. Còn nếu anh muốn đăng ký nghĩa vụ quân sự ở nơi tạm trú thì anh sẽ phải làm Thủ tục di chuyển nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự – và phải đăng ký trước khi có lệnh gọi. Còn nếu đã có lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự thì anh không thể thay đổi nơi khám được.

Còn về tình trạng sức khỏe của anh thì đây chỉ là điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, khi có đợt khám nghĩa vụ quân sự mới thì anh vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự để xác định xem còn thuộc nhóm được tạm hoãn, nếu không còn khó khăn tạm hoãn thì anh sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự.Các câu hỏi về đăng ký nghĩa vụ quân sự ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đăng ký nghĩa vụ quân sự ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé