Bài viết Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực hay không? thuộc chủ đề về Địa Điểm ở Đâu thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng GiaiDieuXanh tìm hiểu Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực hay không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực hay không?”

Đánh giá về Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực hay không?


Xem nhanh
NỘI DUNG CƠ BẢN MÀ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CẦN CÓ

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
1. Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ căn nhà số: …………………………………
2. Bên A là chủ sở hữu bất động sản nêu trên theo:
 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …………………………… do Ủy ban nhân dân ……………..…………..……, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày ……..…......................., thửa đất số…………., tờ bản đồ số………………………...
 Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ………………………….
 Đã trước bạ.
3. Mục đích thuê: ……………………………………….. theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 2. GIÁ THUÊ CĂN NHÀ
1. Giá thuê toàn bộ căn nhà nêu tại khoản 1 Điều 1 là: …. ……………………………
đồng/tháng (…………………………………………………………………. đồng/tháng).
2. Đặt cọc : Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền ……………………………………. đồng ( ………………………………………………………………………………. đồng). Số tiền đặt cọc này Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B sau khi chấm dứt Hợp đồng thuê nhà này.
3. Bên B trả tiền thuê nhà cho Bên A bằng đồng Việt Nam theo định kỳ …. tháng một lần, vào ngày đầu tiên của mỗi định kỳ.
4. Giá thuê toàn bộ căn nhà sẽ thay đổi vào thời điểm (nếu có):………..…………….

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ
Thời hạn thuê toàn bộ căn nhà nêu tại khoản 1 điều 1 là: …… (….…) năm, kể từ ngày hợp đồng này được ký.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 Giao nhà cho Bên B theo đúng hợp đồng;
 Bảo đảm cho người thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;
 Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho Bên B, thì phải bồi thường;
 Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;
 Nộp các khoản thuế về nhà đất (nếu có).
2. Bên A có các quyền sau đây:
 Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;
 Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho Bên B biết trước 01 tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:
+ Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
+ Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;
+ Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;
+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;
+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;
+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;
 Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được Bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở;
 Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận;
 Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;
 Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
 Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;
 Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;
 Trả nhà cho Bên A theo đúng thỏa thuận.
2. Bên B có các quyền sau đây:
 Nhận nhà thuê theo đúng thỏa thuận;
 Được cho thuê lại nhà đang thuê nếu được Bên A đồng ý bằng văn bản;
 Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên A, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu mới.
 Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho Bên A biết trước 01 tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên A có một trong các hành vi sau đây:
+ Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;
+ Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;
+ Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.
 Yêu cầu bên A sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều cùng cam đoan sau đây:
1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong hợp đồng này.
2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này.

#HopĐongChoThueNha #SoanHopĐongChoThueNha #CongChungHopĐongThueNha
#mauhopdongthuenha
#minhlonglegal

1. Hợp đồng thuê nhà là gì?

Theo Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng thuê nhà là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao của cải/tài sản (tại đây là nhà ở) cho bên thuê để dùng trong một thời hạn và bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực hay không?

Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực hay không? (Ảnh minh họa)

✅ Mọi người cũng xem : mua hoa lan hồ điệp ở đâu rẻ

2. cách thức của hợp đồng thuê nhà

Tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014 quy định hợp đồng nhà ở sẽ do các bên thỏa thuận và phải lập thành văn bản, gồm các nội dung sau:

– Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

– Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích dùng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích dùng của phần sở hữu chung, dùng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

– giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

– Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

– Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Cam kết của các bên;

– Các thỏa thuận khác;

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

– Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

– Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ cấp bậc của người ký.

✅ Mọi người cũng xem : bình điện xe vario nằm ở đâu

3. Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực?

Theo khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định, trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không yêu cầu phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có mong muốn.

Như vậy, hợp đồng cho thuê nhà ở phải được lập thành văn bản nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, trừ trường hợp có yêu cầu từ các bên của hợp đồng. tuy nhiên khuyến khích cá nhân, tổ chức khi thuê nhà chứng thực, công chứng hợp đồng thuê nhà để có khả năng đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình thuê nhà. 

4. giấy tờ cần có khi yêu cầu công chứng hợp đồng thuê nhà

Căn cứ khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014, khi thực hiện công chứng hợp đồng thuê nhà, người có bắt buộc công chứng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người bắt buộc công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục hồ sơ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận giấy tờ bắt buộc công chứng, thời điểm tiếp nhận giấy tờ;

– Dự thảo hợp đồng thuê nhà;

– bản sao hồ sơ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

– bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao y hồ sơ thay thế được pháp luật quy định đối với của cải/tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền dùng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến của cải/tài sản là nhà ở đó;

– bản sao y giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng thuê nhà mà pháp luật quy định phải có.

Lưu ý: bản sao y quy định nêu trên là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực.

>>> Xem thêm: Trường hợp người thuê nhà tự ý cho thuê lại nhà có bị hủy hợp đồng thuê nhà không? Thuê nhà sử dụng sai mục đích có bị hủy hợp đồng

Sau khi cải tạo lại nhà, chủ nhà có quyền tăng giá thuê trong hợp đồng thuê nhà không? Thời gian cải tạo nhà có tính vào hợp đồng thuê nhà hay không?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì có mất tiền đặt cọc thuê nhà không? Người thuê nhà có nghĩa vụ gì khi thuê nhà?

Sau khi tiếp nhận yêu cầu công chứng hợp đồng thì công chứng viên có được từ chối công chứng không?

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của Chúng Tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected]Các câu hỏi về công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu


Các hình ảnh về công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu đang được Team GiaiDieuXanh Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo báo cáo về công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thông tin chi tiết về công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://giaidieuxanh.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://giaidieuxanh.vn/dia-diem/

Give a Comment