Zero 9 dành tặng riêng ca khúc đặc biệt cho fan mang tên The Circle trong buổi Fan Meeting.