Xuất hiện ông cụ 73 tuổi trượt ván vô cùng điệu nghệ ở Mãi Mãi Thanh Xuân