Vừa về nước, H’Hen Niê nhận giải thưởng “Ngôi sao vì cộng đồng”