Vừa dễ thương kẹo ngọt trong MV mới, Hoàng Yến Chibi lập tức trở về hình tượng trưởng thành