Việt Hương trở thành “đại gia” trong phim Tết Vu quy đại náo