“Trở lại” phố thị Sài Gòn qua sản phẩm “kết đôi” giữa Hồ Trung Dũng và Võ Thiện Thanh