Trấn Thành rơi nước mắt khi nghe chuyện người bà tần tảo nuôi cháu trai giới tính thứ 3