Trai đẹp Tuấn Trần bất ngờ đối đầu cùng Soobin Hoàng Sơn trong phim mới