Tim gây xúc động với câu chuyện về những người mang phận số 13 không may mắn