Ca sĩ Thụy Long: “Tôi vốn dĩ đựơc sinh ra để sống một cuộc đời giản dị.”