Thua cuộc trước Hoàng Thùy, H’Hen Niê bị phạt nướng gà và cơm lam