Thành Trung chính thức thay vị trí Chí Trung tại Siêu sao ẩm thực