Quỳnh Anh The Face trở thành Nàng thơ mới của Đỗ Mạnh Cường