Quỳnh Anh The Face đẹp mơ mộng và thơ với loạt thiết kế mới của Công Trí