“Quán quân Đấu trường Tiếu lâm” Duy Khương hóa ma Nak trong Tiếu lâm nhạc hội