Quách Ngọc Tuyên: “Khán giả trách móc vì chờ đợi quá lâu để xem Vi Cá tiền truyện”