Quá đỗi ngọt ngào, Hồ Ngọc Hà nũng nịu, ân cần bên Kim Lý trong hậu trường MV Hạnh phúc là đây