Phương Trinh Jolie cho biết có thời gian là dùng hết cát xê để mua đồ hiệu cho thỏa thích