Phương Lan cười hết cỡ trong bộ ảnh dạo phố Sài Gòn