Phan Anh – Hải Dương nói về sao Kpop tại Diễn đàn Kinh tế châu Á 2018