NSND Kim Cương bất ngờ tái xuất trong chương trình Ký ức vui vẻ