Noo Phước Thịnh hé lộ tạo hình tóc dài, cảnh đánh nhau căng thẳng trong MV mới