Những phân cảnh gây ám ảnh trong MV “Màu nước mắt”