Nhạc sĩ Quỳnh Hợp trong ‘Ngày về’ với ‘Lớp cũ trường xưa’