Ngọc Diễm viết lời tình cảm cho con gái khi chinh phục thành công đỉnh Fansipan