Nghệ sỹ Việt cùng chung tay biến 600 ước mơ thành hiện thực