Âm nhạc dân gian
Giới thiệu sơ lược: Đàn Ðoản là nhạc khí truyền thống của Dân tộc Việt và một số dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam. Tương tự...
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Đàn Ðáy ngày xưa tên là Vô để cầm (nghiã là đàn không có đáy), Ðàn Ðáy còn có tên là Ðới cầm (1).
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Đàn Cò Lòn là nhạc khí dây kéo, giống như Ðàn Cò Dương, cấu tạo gồm 7 bộ phận nhưng kích thước lớn hơn, âm thanh...
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Đàn Cò Líu giống như Ðàn Cò (Nhị) là nhạc khí dây kéo của Dân tộc Việt (đồng bằng sông Cửu Long). Ðàn Cò Líu có...
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Đàn Bầu (còn gọi là đàn Ðộc huyền) là loại đàn một dây của dân tộc Việt và một số dân tộc khác như Mường...
Xem chi tiết
Kính gửi Tạp chí Giai Điệu Xanh
Xem chi tiết

Xem chi tiết
Chẳng nói Lễ tình yêu, chỉ nhắc tới 14/2, bạn - tôi - v
Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết
 1   2   3   4/5   5 
AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX