Âm nhạc dân gian
Giới thiệu sơ lược: Trống Mảnh là nhạc khí màng rung của Dân tộc Việt, thuở xưa gọi là "Ðơn diện cổ " là trống Mảnh một mặt, tang...
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Trống Chùa là nhạc khí màng rung của Dân tộc Việt.
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Trống Ðế là nhạc khí màng rung gõ của Dân tộc Việt, là loại trống phụ họa các điệu Hát Chèo.
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Trống Ðại là nhạc khí màng rung gõ của Dân tộc Việt và nhiều Dân tộc Việt Nam.
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Trống Cơm là nhạc khí màng rung vỗ của Dân tộc Việt, thuở xưa còn gọi là Yêu cổ. Theo (Phạm Ðình Hổ - Vũ trung tùy...
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Trống Chiến là nhạc khí màng rung gõ của Dân tộc Việt, Trống Chiến còn gọi là Trống trận dùng để chấm câu nói...
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Trống Chầu là nhạc khí màng rung gõ không định âm của Dân tộc Việt và nhiều Dân tộc Việt Nam. Trống Chầu còn...
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Trống Cái là nhạc khí màng rung gõ của Dân tộc Việt và nhiều Dân tộc Việt Nam. Trống Cái là nhạc cụ không định âm,...
Xem chi tiết
1-Giới thiệu sơ lược: rống Bồng là nhạc khí màng rung vỗ của Dân tộc Việt.
Xem chi tiết
Giới thiệu sơ lược: Trống Bộc là nhạc khí màng rung của Dân tộc Việt.
Xem chi tiết
 1   2   3/5   4   5 
AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX