Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 33: Hòa âm tự do trong đối âm 2 bè
[19/03/2009 10:51:02]
Đối âm đơn giản bài 33: Hòa âm tự do trong đối âm 2 bè
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 33: Hòa âm tự do trong đối âm 2 bè
Hình 152

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Giai điệu hoa mỹ như là giai điệu không đổi

Cho đến bài này, tất cả các nốt trong ô nhịp xa lạ với hòa âm tại phách đầu được xem như âm nghịch. Thì bây giờ, giai điệu không đổi có thể được hòa âm thoải mái hơn, hạn chế duy nhất là bất kỳ âm nào xa lạ với hợp âm của giai điệu không đổi phải được xem là âm nghịch [Hình 152].

Không cần thiết là mỗi bè đều phải là hoa mỹ nhưng mà hiệu quả của tất cả các bè thì phải hoa mỹ. Qui tắc này được duy trì từ bài này cho đến bài học cuối.

Bây giờ thì nốt treo có thể là nốt đen hoặc tiết tấu tương tự. Nốt treo này xuất hiện tại phách đầu (a) hoặc phách thứ 3 (b) của ô nhịp và việc giải kết nốt treo này thì ở phách kế tiếp. Sự chuẩn bị cho nốt treo phải có trường bằng hoặc dài hơn nốt treo [Hình 153].

Hình 153

Nốt móc đơn như trong Hình 154a là tốt. Chỉ sử dụng nốt móc đơn này trong phần nửa sau của phách yếu và trước đó phải là nốt đen chấm. Có thể sử dụng các nốt móc đôi thay thế nốt móc đơn nhưng các nốt này phải được tiến đến và rời đi theo từng bậc [Hình 154b].

Hinh 154

Đôi khi có thể sử dụng loại thứ 1 trong quá trinh viết đối âm. Hãy sử dụng nhiều mô phỏng.

Hình 155

Hình 156

(Hết Bài 33)

NS Đắc Tâm

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản - Bài 20-32

-Đối âm đơn giản - Bài 19

-Đối âm đơn giản - Bài 18

-Đối âm đơn giản - Bài 17

-Đối âm đơn giản - Bài 16

-Đối âm đơn giản - Bài 15

-Đối âm đơn giản - Bài 14

-Đối âm đơn giản - Bài 13

-Đối âm đơn giản - Bài 12

-Đối âm đơn giản - Bài 11

-Đối âm đơn giản - Bài 10

-Đối âm đơn giản - Bài 9

-Đối âm đơn giản - Bài 8

-Đối âm đơn giản - Bài 7

-Đối âm đơn giản - Bài 6

-Đối âm đơn giản - Bài 5

-Đối âm đơn giản - Bài 4

-Đối âm đơn giản - Bài 3

-Đối âm đơn giản - Bài 2

-Đối âm đơn giản - Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX