Thường thức âm nhạc
Bài 20-32: Các bài tập
[19/03/2009 10:49:10]
Bài 20-32: Các bài tập
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Bài 20-32: Các bài tập
Hình 127

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản
.

***

Bài tập từ bài 20 đến bài 32:

Hình 128a

Hình 128b

Hình 129

Hình 130a

Hình 130b

Hình 131

Hình 132

Hình 133

Hình 134

Hình 135

Hình 136

Hình 137

Hình 138

Hình 139

Hình 140

Hình 141

Hình 142

Hình 143a

Hình 143b

Hình 144

Hình 145

Hình 146

Hình 147a

Hình 147b

Hình 148

Hình 149

Hình 150

Hình 151

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản - Bài 19

-Đối âm đơn giản - Bài 18

-Đối âm đơn giản - Bài 17

-Đối âm đơn giản - Bài 16

-Đối âm đơn giản - Bài 15

-Đối âm đơn giản - Bài 14

-Đối âm đơn giản - Bài 13

-Đối âm đơn giản - Bài 12

-Đối âm đơn giản - Bài 11

-Đối âm đơn giản - Bài 10

-Đối âm đơn giản - Bài 9

-Đối âm đơn giản - Bài 8

-Đối âm đơn giản - Bài 7

-Đối âm đơn giản - Bài 6

-Đối âm đơn giản - Bài 5

-Đối âm đơn giản - Bài 4

-Đối âm đơn giản - Bài 3

-Đối âm đơn giản - Bài 2

-Đối âm đơn giản - Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX