Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 17: Loại thứ 4
[19/03/2009 10:36:52]
Đối âm đơn giản bài 17: Loại thứ 4
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 17: Loại thứ 4
Hình 117

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Khi nhịp ngoại là nốt treo hoặc nốt chậm trể thì được xử lý như trong hòa âm.

Sự chậm trể luôn phải được chuẩn bị bằng âm dẫn.

Khi nốt nhịp ngoại thuộc hòa âm trong ô nhịp, nốt này cò thể được rời đi bằng bước nhảy hoặc theo tiến hành từng bậc [Hình 117]. 

Có thể bỏ quãng 3 tại phách mạnh trong loại này với điều kiện là bè theo loại thứ 4 phải nhảy đến quãng 3 bị bỏ này như trong Hình 117a.

Các quãng 5 nối tiếp nhau, nhưng không phải là quãng 8 được giải cứu bằng nốt treo. Khi các quãng 5 này xuất hiện, đừng sử dụng nốt giải để chuẩn bị cho nốt treo hoặc nối nốt này vào ô nhịp kế tiếp (a) vì nốt này thực tế là quãng 7 lướt và không phù hợp trong cả 2 trường hợp trên trừ tiến hành tại b [Hình 118].

Hình 118

Quãng 7 hoặc 9 của hợp âm, trừ quãng 7 trưởng, có thể được sử dụng để chuẩn bị cho nốt treo khi được tiến đến bằng bước nhảy theo chiều đi lên như trong Hình 119.

Hình 119

Có thể viết loại này theo nhịp 3 [Hình 120].

Hình 120

Các giải kết trong Hình 121 là tốt cũng như các giải kết thuộc loại thứ 2.

Hình 121

(Hết Bài 17)

NS Đắc Tâm

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản - Bài 16

-Đối âm đơn giản - Bài 15

-Đối âm đơn giản - Bài 14

-Đối âm đơn giản - Bài 13

-Đối âm đơn giản - Bài 12

-Đối âm đơn giản - Bài 11

-Đối âm đơn giản - Bài 10

-Đối âm đơn giản - Bài 9

-Đối âm đơn giản - Bài 8

-Đối âm đơn giản - Bài 7

-Đối âm đơn giản - Bài 6

-Đối âm đơn giản - Bài 5

-Đối âm đơn giản - Bài 4

-Đối âm đơn giản - Bài 3

-Đối âm đơn giản - Bài 2

-Đối âm đơn giản - Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX