Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 15: Loại thứ 3 trong 2 bè hoặc nhiều bè hơn
[19/03/2009 10:32:52]
Đối âm đơn giản bài 15: Loại thứ 3 trong 2 bè hoặc nhiều bè hơn
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 15: Loại thứ 3 trong 2 bè hoặc nhiều bè hơn
Hình 110

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Những khuyến cáo khi 2 bè hoặc nhiều bè hơn được viết theo loại khác không phải là loại thứ 1, được áp dụng ở đây.

Khi sử dụng quãng 9 của một hợp âm, tốt nhất là nên giữ nốt ở quãng này cách nốt quãng 3 một quãng 7 cũng như phải cách xa một quãng 9 trên nốt gốc, ngoại trừ trong trường hợp của quảng 9 át trong cung thứ thì có thể cách xa chỉ là một quãng 2 tăng ([b]) [Hình 111].

Hình 111

Khi viết loại thứ 3 cho tất cả các bè, những nốt xuất hiện đột xuất phải thuận với nhau. Hãy xem những âm xa lạ với hợp âm trong phách đầu là âm nghịch.

Các giải kết trong Hình 112 là tốt.

Hình 112

BÀI TẬP
Với giai điệu không đổi a, viết một bè theo loại thứ 3 theo như yêu cầu trong các bài tập trước.

Với giai điệu không đổi b, viết 2 bè theo loại thứ 3 như trong Hình 110b. Viết 2 lần, thay đổi vị trí bè của giai điệu không đổi.

Viết một câu nhạc 8 ô nhịp, pha trộn loại thứ 1 và loại thứ 3 như trong Hình 110a.

GIAI ĐIỆU KHÔNG ĐỔI

Hình 113

(Hết Bài 15)

NS Đắc Tâm

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản - Bài 14

-Đối âm đơn giản - Bài 13

-Đối âm đơn giản - Bài 12

-Đối âm đơn giản - Bài 11

-Đối âm đơn giản - Bài 10

-Đối âm đơn giản - Bài 9

-Đối âm đơn giản - Bài 8

-Đối âm đơn giản - Bài 7

-Đối âm đơn giản - Bài 6

-Đối âm đơn giản - Bài 5

-Đối âm đơn giản - Bài 4

-Đối âm đơn giản - Bài 3

-Đối âm đơn giản - Bài 2

-Đối âm đơn giản - Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX