Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 12: Loại thứ 2
[19/03/2009 10:24:48]
Đối âm đơn giản bài 12: Loại thứ 2
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 12: Loại thứ 2
Hình 94

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Loại thứ 2 được viết cho một bè và loại thứ 1 cho 2 bè kia.

Tất cả những khuyến cáo cho loại thứ 2 trong đối âm 2 bè phải được lưu ý trừ phi có ghi chú khác, đặc biệt là những khuyến cáo liên quan đến các quãng đúng nối tiếp nhau.

Quãng 5, khi ở bè thấp nhất phải được sử dụng như trong đối âm 2 bè ngoại trừ khi được dùng trong hợp âm V43 hoặc hợp âm chủ 6/4 kết.

Có thể sử dụng hợp âm V43 tại phách yếu và đòi hỏi phải bỏ quãng 3 [Hình 95a].

Có thể bỏ quãng 3 (b) hoặc nhân đôi quãng 3 (c) tại phách yếu trong loại thứ 2 này và các loại tiếp theo [Hình 95].

Hình 95


Có thể tiến đến quãng 7 thứ hoặc giảm bằng bước nhảy theo chiều đi lên tại phách yếu trong bất kỳ bè nào. Điều này thường đòi hỏi phải bỏ một nốt của hợp âm tại phách yếu.

Có thể sử dụng quãng 9 trưởng hoặc thứ theo cách này ngoại trừ trong bè thấp nhất với điều kiện là phải có ít nhất một quãng 9 ở trên âm gốc [Hình 96].

Hình 96

Tiến hành từ hợp âm viiO6 đến hợp âm V ở thể gốc hoặc ở bất kỳ thể đảo nào trong cùng một ô nhịp là tốt [Hình 97]. Chỉ sử dụng b và c khi sử dụng loại khác ngoài loại thứ 1 trong 2 bè hoặc trong nhiều bè.

Hình 97

Mỗi ô nhịp thường phải chứa một hợp âm trọn vẹn. Nếu chưa trọn vẹn tại phách đầu thì phải đưa các quãng thiếu của hợp âm vào phách thứ 2 [Hình 98].

Hình 98

Các giải kết trong Hình 99 là tốt và sẽ đề xuất thêm nhiều cách khác. Việc sử dụng loại thứ 4 được cho phép như tại a. Một nốt có thể được lặp lại trong giải kết cuối theo tất cả các loại như tại b.

Hình 99

BÀI TẬP

Với giai điệu không đổi a, viết tất cả các bè theo loại thứ 1 như đã được hướng dẫn.

Với giai điệu không đổi b, viết một bè theo loại thứ 2. Viết 3 lần bằng cách thay đổi giai điệu không đổi và bè đối âm lần lượt vào từng bè.

GIAI ĐIỆU KHÔNG ĐỔI

Hình 100

(Hết Bài 12)

NS Đắc Tâm

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản - Bài 11

-Đối âm đơn giản - Bài 10

-Đối âm đơn giản - Bài 9

-Đối âm đơn giản - Bài 8

-Đối âm đơn giản - Bài 7

-Đối âm đơn giản - Bài 6

-Đối âm đơn giản - Bài 5

-Đối âm đơn giản - Bài 4

-Đối âm đơn giản - Bài 3

-Đối âm đơn giản - Bài 2

-Đối âm đơn giản - Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX