Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 9: Đối âm hoa mỹ
[19/03/2009 10:18:17]
Đối âm đơn giản bài 9: Đối âm hoa mỹ
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 9: Đối âm hoa mỹ
Hình 78

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Đối âm hoa mỹ là đối âm hỗn hợp gồm các loại thứ 2, thứ 3 và thứ 4.

Bổ sung vào các loại này, các nốt móc đơn có thể được sử dụng theo các nhóm gồm 2 nốt tại nốt đen thứ 2 và thứ 4 của ô nhịp. Cả 2 nốt phải được tiến đến và rời đi theo từng bước với ngoaị lệ là có thể đến nốt móc đơn thứ 1 bằng bước nhảy [Hình 79].

Hình 79

Không được sử dụng bất kỳ loại nào liên tục quá 1 ô nhịp rưỡi trong một bè. [Hình 80].

Hình 80

Nên cẩn thận khi sử dụng các nốt đen. Có thể sử dụng các nốt này trong phần nửa đầu của ô nhịp nếu trước đó có nốt đen, khi nguyên cả ô nhịp được lấp đầy hoặc khi các nốt đen này đi trước một nốt trắng đang được chuẩn bị để treo. Trong phần nửa sau của ô nhịp, việc sử dụng các nốt đen là tốt [Hình 81].

Hình 81

Cho đến bây giờ thì nốt treo không được ngắn hơn một nốt trắng hoặc không được ngắn hơn tiết tấu tương tự với nốt treo này trong giải kết hoa mỹ.

Trong loại này, nốt treo có thể được giải một cách hoa mỹ, nghĩa là, có thể có một hoặc vài nốt chen giữa nốt treo và nốt giải kết. Vị trí tương đối của nốt treo và nốt giải kết phải được giữ y như đối với cách giải kết thông thường [Hình 82].

Khi nôt treo được rời đi bằng bước nhảy, nốt được nhảy đến phải thuận với bè kia (b). Khi có sử dụng nốt móc đơn, như tại (a), các nốt móc đơn này phải được tiến đến và rời đi từng bước.

Nốt treo, thay vì được kéo dài như một nốt trắng, có thể được lặp lại tại nốt đen thứ 2. như tại (c). Trong trường hợp này, cách tốt nhất là nên tiếp tục tiến từng bước đến âm giải kết.

Tại d, nốt giải kết, thay vì tiến đến phần nửa sau của ô nhịp, thì lại xuất hiện tại các nốt đen ở bên này hoặc ở bên kia. Tiến hành đối âm này là tốt.

Hình 82

Có thể sử dụng giải kết hoa mỹ trong bất kỳ bè nào.

Hãy sử dụng thoải mái nốt treo.

Kết quả là phải nghe ra âm nhạc và nên viết đi viết lại nhiều lần cho đến khi thật tốt.

Có thể sử dụng tất cả các giải kết của loại thứ 2, thứ 3 và thứ 4 hoặc bất kỳ sự phối hợp nào của các loại này.

BÀI TẬP

Với các giai điệu không đổi a và b, hãy viết 2 bè đối âm trên và 2 bè đối âm dưới theo loại 5.

GIAI ĐIỆU KHÔNG ĐỔI

Hình 83

(Hết Bài 9)

NS Đắc Tâm

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản - Bài 8

-Đối âm đơn giản - Bài 7

-Đối âm đơn giản - Bài 6

-Đối âm đơn giản - Bài 5

-Đối âm đơn giản - Bài 4

-Đối âm đơn giản - Bài 3

-Đối âm đơn giản - Bài 2

-Đối âm đơn giản - Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX