Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 8: Phối hợp loại thứ 4 với các loại khác
[19/03/2009 10:15:46]
Đối âm đơn giản bài 8: Phối hợp loại thứ 4 với các loại khác
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 8: Phối hợp loại thứ 4 với các loại khác
Hình 73

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Tất cả các qui tắc trước đây về cách phối phối hợp các loại vẫn còn được áp dụng.

Trong việc phối hợp loại thứ 4 với các loại khác ngoài loại thứ 1, có thể sử dụng các quãng sau đây trong phần nửa đầu của ô nhịp ngoài những quãng đã nêu trong Bài 7:

Khi âm đối ở dưới, quãng 4, 5 và 7 treo và quãng 9 chậm trể; và khi âm đối ở trên, quãng 5 treo và quãng 7 chậm trể. Nhưng trong mỗi trường hợp như thế, thì bè có các loại khác ngoài loại thứ 4 phải nhảy đến một âm nào đó trong hợp âm trước khi giải nốt treo [Hình 73].


Âm dẫn có thể được nhân đôi như trong Hình 74. Khi đó, âm dẫn, đã được chuẩn bị, sẽ nhảy đến một âm nào đó trong hợp âm trong khi âm dẫn mới đứng yên.

Hình 74
Có thể sử dụng quãng 7 thứ hoặc giảm, quãng 9 trưởng hoặc thứ để chuẩn bị cho nhịp ngoại trong bất kỳ bè nào miễn là phải tiến đến các quãng này bằng bước nhảy theo chiều đi lên và các quãng này phải thuận với bè kia hoặc là một trong những quãng nghịch được cho phép [Hình 75].

Hình 75

Có thể phối hợp loại thứ 4 với loại thứ 2 hoặc thứ 3 và có thể viết 2 hoặc 3 nốt treo trong một bè với 6 nốt trong bè kia [Hình 76].

Hình 76

BÀI TẬP

Với giai điệu không đổi, viết một bè đối âm ở trên và một bè đối âm ở dưới theo loại thứ 4.

Viết một câu nhạc 8 ô nhịp theo các phối hợp sau: loại thứ 4 với loại thứ 2; loại thứ 4 với loại thứ 3; 2 nốt treo so với 6 nốt; và 3 nốt treo so với 6 nốt. Viết vài câu theo cung trưởng và vài câu theo cung thứ [Hình 76].

GIAI ĐIỆU KHÔNG ĐỔI

Hình 77

NS Đắc Tâm
(Hết Bài 8)

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản - Bài 7

-Đối âm đơn giản - Bài 6

-Đối âm đơn giản - Bài 5

-Đối âm đơn giản - Bài 4

-Đối âm đơn giản - Bài 3

-Đối âm đơn giản - Bài 2

-Đối âm đơn giản - Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX