Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 6: Loại thứ 4
[19/03/2009 10:12:01]
Đối âm đơn giản bài 6: Loại thứ 4
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 6: Loại thứ 4

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Hình 62

Loại này cũng giống như loại thú 2 trừ nốt cuối trong ô nhịp được nối liền với nốt đầu trong ô nhịp sau để tạo thành nhịp ngoại (syncopation). Cũng như trong loại thứ 2, nốt thứ 1 của đối âm phải tạo thành quãng đồng âm, quãng 8 hoặc quãng 5 và khi âm đối bắt đầu trong phần nửa thứ 2, âm đối có thể tạo ra quãng thuận không hoàn toàn.

Khi âm đối bắt đầu trong phần nửa đầu thì phần nửa sau được xử lý tương tự như trong phần nửa sau của các ô nhịp tiếp theo như mô tả trong đoạn kế tiếp.

Tại ô nhịp đầu, trong trường hợp có nhịp ngoại thì phần nửa sau của ô nhịp phải chứa một quãng thuận (Hình 63a), phần nửa đầu chứa một quãng thuận (b) hoặc một quãng nghịch (c) nhưng tốt nhất là quãng nghịch. Đây là hình thức nhịp ngoại thích hợp nhất. Khi phần nửa đầu chứa một quãng nghịch thì âm đối phải đi xuống hoặc đi lên trể hơn (d) một bậc để tạo thanh quãng thuận không hoàn toàn (c). Khi phần nửa đầu là một quãng thuận thì âm đối có thể di chuyển bằng quãng nhảy đến một âm nào đó thuộc hợp âm khác (e) hoặc bằng cách tiến hành từng bậc (f). Trong trường sau này, nốt thứ 2 sẽ là nốt không hòa âm và do đó không nên được sử dụng để chuẩn bị cho nhịp ngoại.

Hình 63

Khi viết 3 nốt đối với 1 nốt theo loại thứ 4, nốt treo có thể được giải tại phách thứ 2 (a) hoặc phách thứ 3 (b). Trong trường hợp tại phách thứ 3, nốt treo sẽ nhảy quãng (c) đến một âm khác nào đó trong hợp âm trước khi được giải. Việc giải kết đến âm dẫn (d) sẽ tạo nên một ngoại lệ quan trọng cho qui tắc này [Hình 64].

Hình 64

Có thể sử dụng quãng 5 ở bè dưới nếu để chuẩn bị cho một nốt treo (Hình 65a). Cũng có thể sử dụng quãng 5 này ở bè dưới, như trong Hình 65b, miễn là phải được giải bằng cách nhảy đến quảng 3 của hợp âm.

Khi nhảy từ quãng 5 đến âm gốc hoặc ngược lại ở bè dưới, nên thực hiện theo chiều đi lên. Tuy nhiên, khi xem quãng 5 là âm hòa âm lướt, thì có thể tiến đến quãng này theo chiều hướng lên hoặc hướng xuống.

Hình 65

Chỉ nên sử dụng sự chậm trể khi được chuẩn bị bằng âm dẫn ví lúc này âm đối sẽ tăng thêm nửa cung khi giải kết [Hình 66].

Hình 66

Có thể sử dụng các quãng nghịch sau đây trong phần nửa đầu của ô nhịp: –Khi âm đối nằm ở phần trên, quãng 4 và quãng 7 treo và quãng 2 và quãng 5 chậm trể; và khi âm đối ở phần dưới, quãng 2 treo và quãng 4 và quãng 7 chậm trể [Hình 64].

Hình 67

Các quãng 5 liên tiếp nhau tại các phách mạnh liên tiếp nhau sẽ là tốt khi một trong những âm của quãng 5 thứ 2 được chuẩn bị như trong Hình 68.

Hình 68

Các giải kết này là tốt:

Hình 69

BÀI TẬP

Viết một câu nhạc 8 ô nhịp với 2 nốt trong mỗi ô nhịp cho một bè và 6 cho bè kia; viết một câu nhạc 8 ô nhịp với 3 nốt cho một bè và 6 cho bè kia; và viết một câu nhạc 8 ô nhịp với 2 nốt cho một bè và 4 cho bè kia (Hình 59). Trong việc phối hợp các loại trong bài học này và những bài tiếp theo, học viên có thể sử dụng bất kỳ loại nào cho bất kỳ bè nào.

Với giai điệu không đổi dưới đây, viết 2 bè đối âm ở trên và 2 bè đối âm ở dưới theo loại thứ 4.

GIAI ĐIỆU KHÔNG ĐỔI

Hình 70

NS Đắc Tâm
(Hết Bài 6)

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản - Bài 5

-Đối âm đơn giản - Bài 4

-Đối âm đơn giản - Bài 3

-Đối âm đơn giản - Bài 2

-Đối âm đơn giản - Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX