Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 5: Loại thứ 3 trong cả 2 bè
[19/03/2009 10:10:33]
Đối âm đơn giản bài 5: Loại thứ 3 trong cả 2 bè
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 5: Loại thứ 3 trong cả 2 bè
Hình 55

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Những khuyến cáo trong việc viết loại thứ 2 cho cả 2 bè được áp dụng ở đây, ngoại trừ khi cả hai bè đều di chuyển theo từng bậc, thì bất kỳ quãng cũng có thể xuất hiện tại nốt đen thứ 2 và thứ 4 và nên là quãng thuận. Nốt đen thứ 3 được xử lý tương tự như là phần nửa thứ 2 khi viết loại thứ 2 cho cả 2 bè.

Quãng 4 tăng, quãng 5 giảm và quãng 7 giảm có thể được tiến đến theo cùng chiều [Hình 56].

Hình 56

Quãng 4 tăng theo sau quãng 4 đúng như trong Hình 56a là tốt.

Quãng 7 thứ, quãng 9 trưởng và quãng 9 thứ của hợp âm có thể được sử dụng thoải mái chỉ tại nốt đen thứ 1 nhưng phải tạo ra quãng thuận với bè kia [Hình 57].

Hình 57

Có thể pha trộn loại thứ 1 và loại thứ 3 như trong Hình 58.

Hình 58

Có thể sử dụng loại thứ 2 trong bè này và loại thứ 3 trong bè kia, cũng như cả 6 nốt trong bè này và 2 nốt trong bè kia và 6 trong bè này và 3 trong bè kia. Tất cả các âm xuất hiện cùng một lúc phải tuân theo các khuyến cáo dành cho các âm xuất hiện tại phách yếu đã nói trong các bài trước khi mà cả hai bè chỉ được viết theo loại thứ 1 [Hình 59].

Hình 59

Các giải kết trong Hình 60 là tốt và sẽ gợi ý cho các cách giải kết khác.

Hình 60
BÀI TẬP

Đối với giai điệu không đổi a, viết một bè đối âm ở trên và một bè đối âm ở dưới theo loại thứ 3.

Đối với giai điệu không đổi b, viết bè đối âm gồm 6 nốt, một ở bè trên và một ờ bè dưới theo loại thứ 3 [Hình 52].

Viết một câu nhạc 8 ô nhịp có pha trộn loại thứ 1 và loại thứ 3 [Hình 59].

Viết 2 câu nhạc 8 ô nhịp sử dụng loại thứ 2 trong cả 2 bè [Hình 55].

GIAI ĐIỆU KHÔNG ĐỔI

Hình 61

NS Đắc Tâm
(Hết Bài 5)

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản -Bài 4

-Đối âm đơn giản -Bài 3

-Đối âm đơn giản -Bài 2

-Đối âm đơn giản -Bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX