Thường thức âm nhạc
Đối âm đơn giản bài 4: Loại thứ 3
[19/03/2009 10:08:34]
Đối âm đơn giản bài 4: Loại thứ 3
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Đối âm đơn giản bài 4: Loại thứ 3
Hình 41

Tác giả: Friedrich J. Lehmann
(LẦN XUẤT BẢN THỨ BẢY )

Tập tài liệu này được dịch từ: ”The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Simple Counterpoint in Forty Lessons, by Friedrich J. Lehmann” tải về miễn phí từ trang web www.gutenberg.net. Tài liệu eBook này được phân phát trên mạng miễn phí.

Ngày xuất bản: 21 tháng 07 năm 2005 [EBook #16342]
Ngôn ngữ: tiếng Anh
do David Newman, Dainis Millers và the Online Distributed Proofreading Team tại http://www.pgdp.net xuất bản.

***

Trong loại này, 4 nốt được viết trong phần đối âm cho mỗi nốt của giai điệu không đổi. Phần đối âm có thể bắt đầu tại nốt đen thứ 1, thứ 2 hoặc thứ 4. Tuy nhiên, nốt đen thứ 2 thường được sử dụng hơn [Hình 42].

Hình 42


Các bài tập đối âm phải bắt đầu và kết thúc về chủ âm.

Khi đối âm bắt đầu tại nốt đen thứ 1, âm đối phải tạo thành quãng thuận hoàn toàn với giai điệu không đổi. Và tại nốt đen thứ 2 hoặc thứ 4, có thể tạo thành bất kỳ quảng thuận nào cũng được.

Phải lưu ý đến tất cả các qui định đã được hướng dẫn trừ khi có ngoại lệ.

Ít nhất một trong 3 nốt đen đầu của ô nhịp phải được rời theo từng bậc [Hình 43].

Hình 43


Nốt đen cuối trong ô nhịp thường được rời theo từng bậc. Nếu nốt đen này được tiến đến bằng quãng nhảy hoặc theo từng bậc qua ít nhất 2 nốt đen thì có thể rời bằng quãng nhảy theo chiều ngược lại với chiều mà nốt này được tiến đến. Nhảy một quãng 3 theo cùng chiều cũng tốt nếu trước đó cũng là quãng 3 nhảy (d) [Hình 44].

Hình 44


Đôi khi các bè có thể chéo nhau

Việc sử dụng các âm không có tính chất hòa âm, như trong Hình 45, là tốt trong bất kỳ bè nào. Tại a, âm lướt, thay vì được tiến hành thẳng đến âm kế tiếp trong hợp âm, lại nhảy một quãng 3 đến phía khác và rồi quay lại. Có thể tạo sự hoa mỹ theo cách này, nhưng sẽ hiệu quả nhất khi âm chánh là âm dẫn, như tại b. Trong cả 2 trường hợp, đối âm phải được tiếp tục theo từng bậc một để đến âm trong hợp âm [Hình 45].

Hình 45


Có thể sử dụng quãng 5 ở bè dưới tại bất kỳ nốt đen nào trừ nốt đen thứ 1 với điều kiện là nốt này được xem như là nốt lướt, nghĩa là được tiến đến và rời đi theo từng bậc cùng chiều.

Hình 46


Quãng 5 và quãng 8 liên tiếp nhau bị cấm khi xuất hiện: tại phách mạnh của các ô nhịp liền nhau; giữa các nốt nổi bật trong các ô nhịp liền nhau và cách nhau không quá 4 nốt đen; và giữa một nốt nổi bật của ô nhịp và nốt đen thứ 1 của ô nhịp kế tiếp [Hình 47].

Hình 47


Sự di chuyển chéo đến quãng đồng âm là xấu và chỉ được phép nếu tiếp tục di chuyển theo cùng chiều đến quãng đồng âm [Hình 48].

Hình 48


Có thể sử dụng quãng đống âm tại bất kỳ nốt đen nào trừ nốt đen thứ 1 trong ô nhịp. Sự lặp lại thường xuyên của một âm hình như trong Hình 49 là không tốt.

Hình 49


Có thể sử dụng sự hoa mỹ ở bè trên hoặc bè dưới theo nửa cung hoặc một cung nhưng nếu là một cung ở bè dưới thì sẽ đạt nhất nếu đó là quãng 9 của hợp âm này [Hình 50].

Hình 50


Trong cung thứ, khi sử dụng hòa âm có chứa âm dẫn như là âm trong hợp âm thì bậc 6 và 7 của âm giai được nâng lên cả lúc hướng lên và hướng xuống. Các bậc này sẽ không bị thay đổi khi lên lẫn khi xuống trong hòa âm có chứa bậc 6 của âm giai như là âm trong hợp âm. Trong các hình thức hòa âm khác, các bậc này chỉ được nâng lên lúc hướng lên mà thôi.

Bậc 6 hoặc bậc 7 có thể được thay đổi đồng chuyển với chỉ một nốt ở giữa mà thôi [Hình 51].

Hình 51


Có thể viết 6 nốt cho một nốt của giai điệu không đổi nhu trong Hình 52.

Hình 52


Các giải kết trong Hình 53 đều tốt.

Hình 53


BÀI TẬP

Viết 3 bè đối âm ở trên và ở dưới theo loại thứ 3 cho giai điệu không đổi a.

Viết câu 8 ô nhịp bằng cách sử dụng loại thứ 2 liên tục trong cả 2 bè [Hình 34].

GIAI ĐIỆU KHÔNG ĐỔI

Hình 54

NS Đắc Tâm
(Hết Bài 4)

Bài liên quan:

-Đối âm đơn giản -bài 3

-Đối âm đơn giản -bài 2

-Đối âm đơn giản -bài 1

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX